Ulga na zakup kasy fiskalnej online – i to nawet w wysokości 90 proc. ceny jej zakupu netto

Firma Zakupy firmowe dołącz do dyskusji (189) 09.07.2019
Ulga na zakup kasy fiskalnej online – i to nawet w wysokości 90 proc. ceny jej zakupu netto

Edyta Wara-Wąsowska

1 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, a wraz z nią – na przedsiębiorców został nałożony obowiązek wymiany kasy rejestrującej na kasę fiskalną online. W takim wypadku wielu osobom prowadzącym firmę nasuwa się pytanie – czy przysługuje im ulga na zakup kasy fiskalnej online? Okazuje się, że jak najbardziej, chociaż nie wszystkim i nie w każdym wypadku. 

Przedsiębiorcy, którzy muszą wymienić kasy fiskalne, mogą liczyć na pewne ułatwienia

Kasy fiskalne online to – nie ma się co oszukiwać – po prostu kolejne narzędzie w ręku fiskusa, które pozwoli na większą kontrolę firm. Od wymiany kas nie ma już jednak odwrotu, dlatego przedsiębiorcy powinni zastanowić się raczej, co mogą zrobić, by obniżyć koszty reformy. Od 1 stycznia 2020 r. kasy fiskalne online będą musiały posiadać firmy zajmujące się naprawą pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także przedsiębiorcy sprzedający benzynę, olej czy gaz do napędów silników spalinowych. Nieco później, od 1 lipca 2020 r., ten sam obowiązek obejmie także przedsiębiorców działających w gastronomii, oferujących krótkotrwałe zakwaterowanie czy firmy sprzedające brykiet, węgiel i podobne paliwa stałe. Od 1 stycznia 2021 r. kasy fiskalne online będą musieli posiadać prawnicy, lekarze i dentyści w prywatnych gabinetach, fryzjerzy i kosmetyczki, a także firmy świadczące usługi budowlane czy związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Te trzy grupy przedsiębiorców muszą zatem już niebawem dostosować się do nowych wymogów – reszta firm prowadzących ewidencję za pomocą kasy rejestrującej musi zacząć używać kas fiskalnych online dopiero od 1 stycznia 2023 r. Co zatem mogą zrobić przedsiębiorcy, którzy już wkrótce muszą spełnić wymagania ustawodawcy?

Po pierwsze – przedsiębiorcy muszą pamiętać, że zakup kasy fiskalnej online… nie jest wbrew pozorom obligatoryjny. Kasę fiskalną nowego rodzaju można po prostu użytkować na podstawie umowy dzierżawy, najmu czy leasingu. Wielu przedsiębiorców może jednak nie przekonać to rozwiązanie i mimo wszystko będą woleli dokonać zakupu kasy. Okazuje się, że może im wtedy przysługiwać ulga na zakup kasy fiskalnej online.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Kto będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online? Po pierwsze – przedsiębiorcy należący do wymienionych wcześniej trzech grup, którzy rozpoczną ewidencję sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej online w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie. Po drugie – ulga na zakup kasy fiskalnej online obejmie również tych przedsiębiorców, którzy zakupią kasę fiskalną online, ale wcześniej nie prowadzili ewidencji za pośrednictwem kas rejestrujących z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Jaka jest wysokość ulgi? Podatnicy mogą liczyć na ulgę w wysokości 90 proc. ceny jej zakupu netto. Kwota ulgi nie będzie większa niż 700 zł, jeżeli zakup kasy fiskalnej online nastąpił przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Jak przypomina Małgorzata Lewandowska, ekspert wFirma.pl, czynni podatnicy VAT mogą ponadto kwotę tej ulgi:

  • odliczyć od podatku należnego w deklaracji VAT za bieżący okres – jeżeli wartość ulgi nie przekracza podatku należnego za dany okres rozliczeniowy,
  • odliczyć od podatku należnego za okresy następne jeśli wartość ulgi w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższa od wartości podatku należnego,
  • otrzymać zwrot różnicy na rachunek bankowy- w sytuacji gdy kwota ulgi będzie wyższa niż kwota podatku VAT należnego.

Z kolei podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej online mogą otrzymać na rachunek rozliczeniowy w terminie 25 dni na wniosek podatnika.