RPA walczy z zadłużeniem i… likwiduje długi swoich obywateli za pomocą ustawy. Dlaczego?

Finanse Zagranica Dołącz do dyskusji (7)
RPA walczy z zadłużeniem i… likwiduje długi swoich obywateli za pomocą ustawy. Dlaczego?

Prezydent Republiki Południowej Afryki podpisał ustawę, która zakłada umorzenie długów obywateli — donosi Business Insider. Nie dotyczyć to będzie wszystkich, ale i tak niewątpliwie jest wyjątkowo dziwnym pomysłem. Dlaczego?

Umorzenie długów RPA

Osoby, które chcą liczyć na umorzenie swoich długów, będą musiały spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest nieprzekroczenie progu dochodowego, określonego na 7500 randów miesięcznie. Maksymalne zadłużenie, jak będzie można mieć, wynosi 50 000 randów i nie może być to kredyt na samochód, czy kredyt mieszkaniowy. Nie wiadomo jednak, czy 50 000 randów to kwota długu jako takiego, czy całkowita suma zadłużenia, w skład której wchodzą na przykład odsetki.

Kolejnym wymogiem jest złożenie wniosku do Krajowego Urzędu Regulacji Kredytów (NCR), który zweryfikuje sytuację obywatela, tj. czy będzie mógł on liczyć na umorzenie długów.

Proces umorzenia długów dotyczyć będzie m.in. weryfikacji samego procesu udzielenia kredytu. Jeżeli jakaś instytucja finansowa udzielałaby kredytu osobom, które nie powinny go otrzymać (na przykład z tytułu braku zdolności kredytowej), to szansa na umorzenie długu będzie bardzo wysoka. Jednakże nawet jeżeli zadłużenie nie wynika z lekkomyślności i nieodpowiedniego podejścia ze strony kredytodawców, to dalej będzie szansa na oddłużenie.

Edukacja finansowa

Warto pamiętać, że możliwość umorzenia długów pozostanie jedynie w najbardziej skrajnych przypadkach. NCR najpierw ustali, czy obywatel będzie w stanie spłacić swoje długi w ciągu pięciu lat. Jeżeli tak, zgłoszenie zostanie odrzucone.

Nawet jeżeli obywatel przejdzie wstępną weryfikację, to zostanie po kilku miesiącach skontrolowany. Jeżeli dalej jego stan finansowy wykluczy możliwość spłaty długów, wierzytelność zostanie jak gdyby zamrożona. Jeżeli po kolejnych kilku miesiącach sytuacja finansowa nie zmieni się, dopiero wówczas będzie możliwość umorzenia całości, bądź części długu.

Pomimo krytyki z wielu stron, rząd RPA twierdzi, że możliwość umorzenia długów jest niezbędna i konieczna. Dla wielu zadłużonych mieszkańców RPA jest to jedyna nadzieja na normalne życie. Przyczynami zadłużeń mieszkańców RPA są m.in. brak edukacji finansowej (podobnie jak w Polsce). Problem wzmaga również fakt, że zbyt mało restrykcyjne są wymogi co do udzielania kredytów. W zasadzie każdy może liczyć zastrzyk gotówki.