Umorzenie wszystkich zaległości podatkowych i zobowiązań wobec ZUS. Jest apel o udzielanie ulg dla firm w jak najszerszym zakresie

Finanse Firma Podatki Dołącz do dyskusji (73)
Umorzenie wszystkich zaległości podatkowych i zobowiązań wobec ZUS. Jest apel o udzielanie ulg dla firm w jak najszerszym zakresie

Wielu przedsiębiorców albo wciąż nie może skorzystać z państwowej pomocy, albo – w zakresie, w którym mogą to zrobić – jest ona niewystarczająca. Rzecznik MŚP ma zatem do rządzących i instytucji apel – umorzenie zaległości podatkowych i ZUS dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Tarcze antykryzysowe rządu są po prostu dziurawe – i z tego względu wielu przedsiębiorców, którzy musieli zamknąć swoje biznesy jesienią, nadal nie otrzymali pomocy (i istnieje niewielka szansa, że ją otrzymają). Powodów jest wiele – od „zbyt małego” spadku przychodów (przypomnijmy – np. żeby otrzymać zwolnienie z ZUS za lipiec-wrzesień trzeba było wykazać co najmniej 75-procentowy spadek przychodów) przez rozpoczęcie działalności na początku 2020 (jeszcze przed pandemią) aż po zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia a nie o pracę (w przypadku tarczy finansowej).

Rzecznik MŚP wielokrotnie stawał w obronie przedsiębiorców i proponował zmianę warunków poszczególnych form pomocy. W przypadku tarczy finansowej 2.0 udało mu się wynegocjować nowe warunki tarczy finansowej PFR. Dzięki jego staraniom firmy nie muszą mieć dominującego kodu PKD zgodnego z kodem z listy, aby ubiegać się o pomoc – może to być jeden z wielu kodów PKD wskazanych w CEIDG. Dodatkowo złagodzono też nieco warunki dotyczące zatrudniania na UoP.

Umorzenie zaległości podatkowych i ZUS. Rzecznik MŚP apeluje do rządu

Teraz rzecznik MŚP proponuje kolejne rozwiązanie – a raczej apeluje do rządu i odpowiednich instytucji o przychylanie się do wniosków przedsiębiorców. Chodzi o umorzenie zaległości podatkowych i ZUS – o co mogą występować także przedsiębiorcy, którym nie przysługuje pomoc z tarcz antykryzysowych. Osoby prowadzące działalność i znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o umorzenie zaległości podatkowych oraz składek ZUS ze względu na ważny interes podatnika i interes publiczny.

W praktyce jednak ani urzędy, ani ZUS nie przychylają się zbyt często do takich wniosków, tłumacząc, że umorzenie – zamiast np. rozłożenia należności na raty – może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach. I to na ogół już po wyczerpaniu przez przedsiębiorcę innych sposobów (czyli właśnie odroczenia terminu zapłaty składek ZUS czy rozłożenia na raty zaległości podatkowych). Rzecznik MŚP apeluje jednak do rządzących, żeby na czas pandemii urzędy i Zakład zmieniły swoje podejście. Jak tłumaczył, powodem jego apelu jest trudna sytuacja przedsiębiorców, wynikająca m.in. z przedłużania się ograniczeń w prowadzeniu działalności.

Jeśli chodzi z kolei o wspomniany już interes publiczny i ważny interes podatnika, to w trakcie trwania pandemii – zdaniem rzecznika – mamy do czynienia ze spełnieniem obu przesłanek. Zwrócił też uwagę na fakt, że także w interesie państwa powinna być rezygnacja z dochodzenia należności publicznoprawnych – w innym wypadku ich egzekucja może prowadzić do upadłości wielu podmiotów. A to nie jest dla państwa opłacalne, zarówno ze względu na mniejsze wpływy do budżetu jak i utratę pracy przez wiele osób.

Na razie nie wiadomo, czy apel rzecznika MŚP spotka się z jakąś odpowiedzią. Przedsiębiorcy mogą natomiast mimo to składać wnioski o umorzenie zaległości podatkowych i umorzenie składek ZUS – muszą się jednak liczyć z dużym prawdopodobieństwem odmowy.