Urlop sabbatical, czyli kilkumiesięczny urlop regeneracyjny dla pracowników na wysokich stanowiskach

Praca dołącz do dyskusji (419) 09.02.2020
Urlop sabbatical, czyli kilkumiesięczny urlop regeneracyjny dla pracowników na wysokich stanowiskach

Joanna Majkowska

Urlop wypoczynkowy w ciągu roku wynosi zwykle 20 albo 26 dni. Coraz częściej jednak w Polsce wzorem innych państw udzielany jest urlop sabbatical. Pozwala on na regenerację w razie wypalenia zawodowego i może trwać nawet rok.

Wypalenie zawodowe i poczucie monotonii pojawia się średnio po czterech latach pracy w jednym miejscu. Zwykle urlop w tradycyjnym wymiarze okazuje się wówczas niewystarczający. Pracownicy decydują się więc czasem na zmianę miejsca pracy. Nie zawsze jednak jest to konieczne. Niektórzy pracodawcy oferują urlop sabbatical, czyli inaczej długi urlop regeneracyjny.

Urlop sabbatical jest popularny za granicą, ale coraz częściej także w Polsce

Urlop sabbatical to rozwiązanie stosowane wszystkim za granicą. Choć niektórzy pracodawcy również w Polsce oferują możliwość wzięcia dni wolnych w razie wypalenia zawodowego, wciąż pozostaje on raczej rzadkością. Tym bardziej, że urlop sabbatical nie znajduje uregulowania w Kodeksie pracy czy innych ustawach. Pracodawcy mają jednak możliwość ustalania warunków zatrudnienia innych niż w przepisach prawa pracy pod warunkiem, że będą one bardziej korzystne dla pracownika.  Taką dodatkową korzyścią niewątpliwie może być właśnie długi urlop regeneracyjny.

Dla kogo jest urlop sabbatical?

Oczywiście długi urlop regeneracyjny nie jest dostępny dla każdego. To rozwiązanie przewidziane dla pracowników wyższego szczebla. Chcąc przyciągnąć najlepszych specjalistów w danej branży, pracodawcy oferują im nie tylko wysoką pensję, ale także dodatkowe bonusy. Jednym z nich może być właśnie urlop z powodu wypalenia zawodowego. Wydawać by się mogło, że takie rozwiązanie jest nieopłacalne. Utrzymanie pracownika na wysokim stanowisku jak w najlepszej formie leży jednak w interesie pracodawcy. Znalezienie następcy z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami może natomiast być bardzo trudne. Nie wspominając już o tym, że zwykle pracodawca zdążył już dużo zainwestować w rozwój dotychczasowego pracownika, wyszkolenie go i wdrożenie w zasady działania przedsiębiorstwa.

Warunki udzielenia urlopu

Zazwyczaj urlop sabbatical udzielany jest pracownikom z odpowiednim stażem pracy. Czas jego trwania uzależniony jest od danego zakładu pracy i wynosi średnio od 3 miesięcy do nawet roku. Dopuszczalne jest także łączenie dodatkowego urlopu z urlopem wypoczynkowym przysługującym pracownikowi na podstawie Kodeksu pracy.

Dla pracownika urlop sabbatical to gwarancja późniejszego powrotu do pracy na takich samych warunkach. W czasie jego trwania może regenerować siły, szkolić się i podnosić swoje kompetencje. Dzięki temu do pracy wraca nie tylko wypoczęty, ale też z nowymi umiejętnościami. Niektórzy pracodawcy przed udzieleniem urlopu wymagają też, by pracownik podpisał umowę lojalnościową. Zobowiązuje się w niej do przepracowania w zakładzie pracy określonej liczby miesięcy po odbyciu urlopu.