Pozwanie samego siebie o alimenty nie tylko jest możliwe, ale może się wręcz okazać bardzo korzystne

Prawo Rodzina dołącz do dyskusji (1) 13.04.2021
Pozwanie samego siebie o alimenty nie tylko jest możliwe, ale może się wręcz okazać bardzo korzystne

Justyna Bieniek

Czy komukolwiek przyszłoby do głowy, żeby pozwać samego siebie o alimenty na rzecz dzieci? Choć brzmi to abstrakcyjnie, ma to konkretne i racjonalne wytłumaczenie, a w dodatku jest w pełni dopuszczane przez przepisy prawa.

Ustalenie alimentów w sądzie

Kwestia ustalenia alimentów bywa dość problematyczna i konfliktowa. Bywają sytuacje, kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ich wymiaru i zakresu. Przyjęło się sądzić, że o alimenty do sądu występuje osoba zainteresowana ich otrzymywaniem. To ona wykonuje pierwszy ruch procesowy i nadaje rytm postępowaniu. Strona pozwana, czyli zobowiązana do alimentów może się do tego jedynie dostosować i odpowiadać na zarzuty. A gdyby tak odwrócić sytuację i, jako strona zobowiązana przejąć inicjatywę? W końcu jest to w pełni dopuszczalne w świetle prawa.

Mam na myśli powództwo z art. 189 kpc, czyli żądanie ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego albo prawa, które może złożyć osoba mająca w tym interes prawny. Zgodnie z tym rodzic, który wie, że spoczywa na nim obowiązek alimentacyjny, może wystąpić do sądu o ustalenie alimentów. Jaki jest cel takiego kroku? Bardzo prosty. W dodatku ma kilka zalet.

Często zdarzają się sytuacje, w których jedno z rodziców świadomie powoduje konflikty i nie chce dojść do porozumienia w kwestii alimentów. Używa ich do szantażu drugiej strony bądź niepotrzebnie przeciąga sprawę. Drugi z rodziców chcąc zakończyć konflikt może, a nawet powinien przejąć w tym zakresie inicjatywę. Dzięki temu uniknie np. niespodziewanego zabezpieczenia roszczenia, które zwykle zapada na posiedzeniu niejawnym bez wysłuchania stanowiska drugiej strony.

Taki rodzic może też sam ustalić dogodną dla niego kwotę alimentów i o nią wnioskować, przedstawiając potrzebne dowody. Dzięki temu nie powstaje również zadłużenie z tytułu alimentów wstecz. Sprawa zwykle jest mniej konfliktowa, a postępowanie sprawniejsze. Od czysto życiowej strony kwestię ustalenia alimentów ma się również po prostu szybciej za sobą.

Jak złożyć powództwo o ustalenie obowiązku alimentacyjnego?

Wytoczenie tego typu powództwa z punktu prawnego nie różni się od innych tego typu pozwów. Przedstawiamy w nim swoje żądanie, wnioskowaną kwotę oraz dowody w sprawie o alimenty. Pozew składa się w tym samym sądzie, który byłby właściwy do ustalenia alimentów. Ważną kwestią jest jednak czas. Taki pozew musi być złożony przez rozpoczęciem sprawy o alimenty przez drugą stronę.