Ustawa o obronie ojczyzny już w Sejmie. Co jest w projekcie?

Prawo Dołącz do dyskusji (79)
Ustawa o obronie ojczyzny już w Sejmie. Co jest w projekcie?

Ustawa o obronie ojczyzny w kształcie przyjętym przez Radę Ministrów właśnie została skierowana do pierwszego czytania w Sejmie. Projekt zakłada skodyfikowanie, znajdujących się dotychczas w różnych ustawach, przepisów prawa wojskowego.

Jak podkreślił szef MON Mariusz Błaszczak, ustawa o obronie ojczyzny będzie stanowiła fundament do rozwoju polskich sił zbrojnych. Polska w krótkim czasie rozwinie swoją armię. Stworzy nowe jednostki i wyposaży je w nowoczesny sprzęt.

Dodatkowe fundusze na armię i świadczenia motywacyjne dla żołnierzy

Ustawa wprowadzi mechanizm, który umożliwi pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Istotnym elementem planu jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych przy Banku Gospodarstwa Krajowego. W odróżnieniu od aktualnego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, nowa struktura będzie emitować obligacje. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu finansowania Sił Zbrojnych RP.

Drugim elementem mechanizmu zwiększenia finansowania będzie wzrost wydatków obronnych z budżetu państwa do poziomu 2,5 proc. PKB. Projekt zakłada osiągnięcie tego poziomu już w 2024 roku, czyli o 6 lat wcześniej niż dotychczas zakładano.

Ciekawą zmianą jaką proponuje projekt jest dodanie do katalogu należności otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych świadczenia motywacyjnego. Jego celem będzie zatrzymanie w służbie najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Rozwiązanie to dotyczy żołnierzy, którzy posiadają prawo do pełnej lub częściowej emerytury wojskowej, wypłacanej z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jeśli taki funkcjonariusz odejdzie ze służby, to wojsko traci doświadczonego żołnierza, któremu dodatkowo musi wypłacać emeryturę wojskową. Jednocześnie wypłaca uposażenie żołnierzowi, który zostanie wyznaczony na jego stanowisko.
Świadczenie dedykowane będzie żołnierzom, którzy służą powyżej 25 lat, jednakże nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy w miesięcznej kwocie 1500 zł oraz dla żołnierzy posiadających wysługę powyżej 28 lat i 6 miesięcy w kwocie miesięcznej 2500 zł.

Wzrost liczebności wojsk i dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Obecnie Wojsko Polskie liczy około 111 tysięcy żołnierzy zawodowych i 32 tysięcy żołnierzy Wojskowej Obrony Terytorialnej. Ustawa o obronie ojczyzny w proponowanym kształcie zakłada zwiększenie liczebności armii do 300 tysięcy żołnierzy, w tym 250 tysięcy żołnierzy zawodowych.

Dla ochotników, zostanie wprowadzona dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Kurs będzie składał się z 28-dniowego szkolenia podstawowego i następnie szkolenia specjalistycznego, które będzie trwało 11 miesięcy. Po przejściu szkoleń, ochotnicy będą mogli przystąpić do zawodowej służby wojskowej.

Do służby mają zachęcić również uposażenia dla studentów studiów wojskowych, które będą równe uposażeniom żołnierzy zawodowych w tym samym stopniu.

Ustawa o obronie ojczyzny zniesie 14 innych aktów prawnych

Ustawa o obronie ojczyzny to duża regulacja. Projekt składa się aż z 720 artykułów i kompleksowo reguluje kwestie, które dotychczas znajdowały się w 14 innych ustawach. Nowy akt ma uporządkować prawo. Inne ustawy zostaną stosowanie do uchwalenia nowej regulacji uchylone.

Projekt ustawy o obronie ojczyzny skupia się przede wszystkim na kompleksowym uporządkowaniu przepisów i umieszczeniu ich w jednej obszernej regulacji. Dwoma najistotniejszymi kwestiami, które porusza i rozbudowuje jest finansowanie sił zbrojnych i zachęcanie, pozyskiwanie oraz utrzymywanie przy służbie żołnierzy. Ustawa upraszcza mechanizmy rekrutacji do wojska. Wprowadza system zachęt dla kandydatów i uelastycznia reguły awansów na szczeblach wojskowych.

Posiedzenie Sejmu najprawdopodobniej odbędzie się w czwartek. Zgodnie z założeniami, ustawa o obronie ojczyzny, z wyjątkiem niektórych przepisów, ma wejść w życie już 1 lipca 2022 roku.