Dobra wiadomość dla sukcesorów rodzinnych firm (i ich przyczłapków) – będzie łatwiej odziedziczyć firmę rodziców

Biznes Firma Rodzina Dołącz do dyskusji (62)
Dobra wiadomość dla sukcesorów rodzinnych firm (i ich przyczłapków) – będzie łatwiej odziedziczyć firmę rodziców

Jak przyznaje minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz, niebawem sukcesja przedsiębiorstwa stanie się prostsza. Zmiany na lepsze przyniesie nowa ustawa o sukcesji.

25 listopada wejdzie w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która w bardziej precyzyjny sposób ureguluje kwestię dziedziczenia przedsiębiorstwa. Jest to istotny problem, który dotąd spędzał sen z powiek szczególnie w firmach rodzinnych, gdy częstokroć firma umierała wraz z jej właścicielem.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zwana też na ogół po prostu ustawą o sukcesji, ma rozwiązać problem przedsiębiorstw umierających wraz z ich twórcami, jeżeli ci decydowali się działać w biznesie jako osoby fizyczne. Znikały zawarte przez nich umowy, podmiotowość prawna, NIP… Po śmierci osoby zajmującej się prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej pozostawała formalna luka, która utrudniała ciągłość tejże działalności, zmuszając potencjalnych dziedziców do szeregu formalności.

Nowa ustawa likwiduje problem dziedziczenia firmy, jak również reguluje kwestię podatku od „odziedziczonego” przedsiębiorstwa wprowadzając preferencyjne ulgi, a nawet zwalniając od obowiązku jego uiszczenia.

W świetle przepisów nowej ustawy przedsiębiorca będzie mógł dokonać swoistego testamentu biznesowego, jeszcze za życia wskazując zarządcę sukcesyjnego swojego przedsiębiorstwa. Jeśli tego nie zrobi – będą mogli dokonać tego również jego spadkobiercy. Ministerstwo jest przekonane, że nowe zmiany rozwiążą problem spadkobierców działalności gospodarczych, które są najpopularniejszą formą przedsiębiorczości w Polsce. W znaczący sposób wzrośnie rola notariuszy przy powoływaniu osób na to stanowisko.

Zgodnie z nową ustawą o zarządzie sukcesyjnym, do ustanowienia takiego zarządu potrzebne jest powołanie zarządcy sukcesyjnego. Może nim zostać osoba fizyczna (a więc nie może to być np. spółka), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem zakazującym prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może wskazać na zarządcę konkretną osobę fizyczną ale może także postanowić, iż z chwilą jego śmierci zarząd sukcesyjny powierza wskazanemu przez siebie prokurentowi. Osoby wybrane na zarządców muszą wyrazić zgodę na pełnienie przez nich takiej funkcji. Powołanego zarządcę można w każdym czasie do chwili śmierci odwołać. Wszystkie te oświadczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

– tłumaczyła Paulina Chała na łamach Bezprawnika

A skoro o sukcesorach mowa. W październiku opisywaliśmy na łamach Bezprawnika Zlot sukcesorów. Wpis ten wzbudził powszechne rozbawienie w polskim internecie swoistą przaśnością całego rozwiązania, a z artykułu mogliśmy przy okazji dowiedzieć się kim jest Przyczłapek. Warto.