Usunięcie drugiego imienia. Czy jest możliwe do przeprowadzenia? Jak tego dokonać?

Codzienne Dołącz do dyskusji
Usunięcie drugiego imienia. Czy jest możliwe do przeprowadzenia? Jak tego dokonać?

Usunięcie drugiego imienia jest relatywnie łatwą procedurą i nieróżniącą się wiele od zmiany samego nazwiska czy wszystkich personaliów. Jak tego dokonać, jak powinien wyglądać formularz i komu trzeba go dostarczyć?

Usunięcie drugiego imienia

Znany hiszpański malarz, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, wolał nazywać się po prostu Pablo Picasso. W Polsce imion można mieć zasadniczo maksymalnie dwa, jednakże nawet i ten stan nie każdemu pasuje.

Nadawanie dzieciom dwóch imion jest elementem swego rodzaju tradycji, ale w praktyce najcześciej używa się jednego. Są nawet osoby, które przez całe życie nie korzystają z drugiego imienia – ba, są też tacy, którzy o nim zapominają.

Niemniej nazywając się – przykładowo – „Jan Sebastian Kowalski”, osoba teoretycznie (i w uproszczeniu) na imię ma „Jan Sebastian”, nie zaś „Jan” czy „Sebastian”. Tak obywatel powinien podpisywać się na wszelkiego rodzaju umowach i innych dokumentach. To, że zwyczajowo korzysta się z jednego z imion, należy do dziedziny pewnej faktyczności, zaś zasadniczo nie jest zgodne ze stanem prawnym.

Mimo że najczęściej wystarczą niepełne dane (czyli jedno imię), to są pewne urzędowe formularze, na których muszą znaleźć się kompletne personalia, tj. oba imiona. Nie dziwię się zatem osobom, które chcą po prostu usunąć drugie imię, bowiem nie korzystają z niego, nie utożsamiają się z nim, a jego obecność powoduje jedynie problemy. Zdarza się również, że drugie imię jest po prostu wstydliwe.

Usunięcie drugiego imienia ma zatem więcej sensu, aniżeli się wydaje. Nie jest to więc bynajmniej wymysł czy fanaberia, a całkiem racjonalne posunięcie – jeżeli komuś fakt posiadania dwóch imion po prostu przeszkadza.

Zmiana imienia

Do usunięcia drugiego imienia odnosi się ustawa o Zmianie imienia i nazwiska. Ustawa pozwala na – jak wskazuje jej tytuł – zmianę imienia i nazwiska, z czego zmianą imienia jest zgodnie z art. 3 pkt 1

 • zastąpienie wybranego imienia innym imieniem
 • zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie
 • dodanie drugiego imienia
 • zmianę pisowni imienia lub imion
 • zmianę kolejności imion

Sama zmiana imienia może nastąpić jedynie z ważnych powodów. Ustawa nie zawiera wyliczenia enumeratywnego, jednakże podaje pewne przykłady. Tak też ważnym powodem jest sytuacja, gdy:

 • imię ośmiesza albo nie licuje z godnością człowieka
 • imię jest nieużywane
 • następuje powrót do imienia, które zostało uprzednio bezprawnie zmienione
 • nadawane jest imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada

Co najmniej dwie przesłanki wydają się występować niezwykle często w praktyce. Jeżeli zatem przykładowy „Jan Sebastian” całe życie jest „Janem”, to usunięcie „Sebastiana” stanowi przesłankę, którą dostrzega relewantna ustawa. Usunięcie drugiego imienia jest zatem jak najbardziej możliwe.

Jak usunąć drugie imię?

Zmiana imienia (lub nazwiska) następuje w drodze decyzji administracyjnej kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego w kontekście miejsca stałego pobytu wnioskodawcy. Uprawnioną do złożenia wniosku jest osoba, której ten ma dotyczyć, zaś w odniesieniu do dziecka – przedstawiciel ustawowy.

Wniosek powinien składać się z:

 • danych osoby, której zmiana dotyczy (tj. imię albo imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
 • wskazania kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia
 • numeru PESEL
 • imienia, na jakie ma nastąpić zmiana
 • adresu do korespondencji wnioskodawcy
 • uzasadnienia
 • oświadczenia wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Zmianę obu imion na jedno można legalnie przeprowadzić, jednakże tylko z ważnych powodów. Jeżeli jedno z imion jest ośmieszające, nielicujące z godnością lub nieużywane, to takie okoliczności należy wykazać.

Istotne jest zatem uzasadnienie. Przykładowo w wypadku chęci wskazania, iż imię jest nieużywane, należy to jakkolwiek udowodnić (tutaj pomóc może rzeczona faktyczność, tj. dokumenty z przestrzeni wielu lat, na których widnieje jedynie jedno imię, et cetera).