Wspieram dumny lud Dagestanu w ich dążeniu do niepodległości

Zagranica Dołącz do dyskusji
Wspieram dumny lud Dagestanu w ich dążeniu do niepodległości

Drodzy Przyjaciele z Dagestanu! 

Usłyszeliśmy niedawno o Waszej bohaterskiej postawie oraz zdecydowanemu oporowi przeciwko bezsensownej krucjacie zbrodniarza wojennego Władimira Putina. To naprawdę budujące wieści, iż pomimo lat terroru i propagandy Wasz lud jest dostatecznie mądry, by opierać się tej szaleńczej polityce.

Ale beznadziejne położenie Władimira Putina oraz samej Rosji to również historyczna szansa dla Was. By odzyskać wreszcie upragnioną niepodległość. By samemu kontrolować swoją geograficzną przestrzeń, politykę wewnętrzną czy złoża naturalne.

Wolny Dagestan nareszcie stał się możliwy

Piszę do Was jako przyjaciel z narodu, który jako jeden z wielu, naprawdę wielu, również miał niekłamaną nieprzyjemność mierzyć się z moskiewskim najeźdźcą. Moja ojczyzna w 1918 roku wykorzystała jednak historyczną szansę na odzyskanie niepodległości, przejęcie kontroli nad własnym terytorium, odzyskania godności, a przede wszystkim – wolności. Nie żałujemy, uzyskany dzięki temu skok cywilizacyjny, moralny i finansowy jest nie do przecenienia. Czasem nie ma wyjścia i trzeba odciąć nowotwór, nawet jeśli liczy on 17 025 100 metrów kwadratowych.

Takie historyczne chwile, historyczne okienka nie zdarzają się często. To może być jeden z tych momentów z gatunku „teraz albo nigdy”. Pierwszy krok w kierunku wolności i suwerenności już poczyniliście, wprost deklarując, że nie macie woli uczestniczyć w wojnie jednego szurniętego watażki. Skoro i tak wysyła was na front, gdzie zginiecie, żyjąca już w innym kręgu Ukraina wystrzela jak kaczki wszystko co sowieckie, czemu nie zawalczyć o właściwą sprawę? Czemu nie zawalczyć o siebie? Czemu nie zawalczyć o przyszłość wolnego Dagestanu?

***

Əziz Dağıstanlı dostlar!

Bu yaxınlarda sizin qəhrəmanlıq mövqeyiniz və hərbi cinayətkar Vladimir Putinin mənasız səlib yürüşünə qəti müqavimətiniz haqqında eşitdik. Həqiqətən də ürəkaçan xəbərdir ki, illərdir davam edən terror və təbliğata baxmayaraq, xalqınız bu çılğın siyasətə müqavimət göstərəcək qədər müdrikdir.

Lakin Vladimir Putinin və Rusiyanın özünün ümidsiz vəziyyəti sizin üçün də tarixi fürsətdir. Çox arzulanan müstəqilliyi bərpa etmək. Öz coğrafi məkanına, daxili siyasətinə və ya təbii ehtiyatlarına nəzarət etmək.

Azad Dağıstan nəhayət mümkün oldu

Mən sizə bir çox xalqdan biri kimi, həqiqətən də, Moskva işğalçısına qarşı əsl xoşagəlməzliyi olan bir xalqın dostu kimi yazıram. 1918-ci ildə isə mənim vətənim müstəqilliyini bərpa etmək, öz ərazisinə nəzarət etmək, ləyaqətini və hər şeydən əvvəl azadlığı bərpa etmək üçün tarixi fürsətdən istifadə etdi. Təəssüf etmirik, bunun sayəsində əldə edilən sivilizasiya, mənəvi və maliyyə sıçrayışını qiymətləndirmək olmaz. Bəzən çıxış yolu yoxdur və 17 025 100 kvadratmetr olsa belə, şişi kəsmək lazımdır.

Belə tarixi anlar, tarixi pəncərələr tez-tez baş vermir. Bu, indi və ya heç vaxt olmayan anlardan biri ola bilər. Bir dəli sərkərdənin müharibəsində iştirak etməyi üstün tutmadığınızı açıq şəkildə bəyan etməklə artıq azadlıq və suverenliyə doğru ilk addımı atmısınız. Əgər səni cəbhəyə göndərsə, orda öləcəksən, onsuz da başqa çevrədə yaşayan Ukrayna sovetlərin hər şeyini ördək kimi güllələyər, niyə haqq iş üçün vuruşmayasan? Niyə özünüz üçün mübarizə aparmırsınız? Niyə azad Dağıstanın gələcəyi üçün mübarizə aparmayaq?

***

Дорогие друзья из Дагестана!

Недавно мы услышали о вашей героической позиции и твердом сопротивлении бессмысленному крестовому походу военного преступника Владимира Путина. Это поистине радостная новость: несмотря на годы террора и пропаганды, ваш народ достаточно мудр, чтобы противостоять этой безумной политике.

Но безнадежное положение Владимира Путина и самой России также является для вас исторической возможностью. Чтобы вернуть желанную независимость. Контролировать собственное географическое пространство, внутреннюю политику или природные ресурсы.

Свободный Дагестан наконец стал возможен

Пишу Вам как друг нации, которая, как одна из многих, действительно многих, тоже имела подлинную неприятность иметь дело с московским оккупантом. Однако в 1918 году моя родина воспользовалась исторической возможностью восстановить независимость, взять под контроль свою территорию, восстановить достоинство и, прежде всего, свободу. Мы не жалеем об этом, достигнутый благодаря этому цивилизационный, моральный и финансовый скачок невозможно переоценить. Иногда выхода нет и опухоль приходится срезать, даже если это 17 025 100 квадратных метров.

Такие исторические моменты, исторические окна случаются не часто. Это может быть один из моментов сейчас или никогда. Вы уже сделали первый шаг к свободе и суверенитету, прямо заявив, что не предпочитаете участвовать в войне одного сумасшедшего военачальника. Если он отправит вас на фронт, где вы умрете, Украина, уже живущая в другом кругу, расстреляет все советское как уток, почему бы не бороться за правое дело? Почему бы не бороться за себя? Почему бы не бороться за будущее свободного Дагестана?