Wspólne rozliczenie małżonków 2022 to kilka zmian korzystnych dla podatników

Podatki Dołącz do dyskusji (46)
Wspólne rozliczenie małżonków 2022 to kilka zmian korzystnych dla podatników

Dzięki nowym przepisom podatkowym wspólne rozliczenie małżonków 2022 będzie szerzej dostępne. Z możliwości tej skorzystają małżonkowie prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem liniowym bądź ryczałtem. Zlikwidowano również warunek pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. 

Polski Ład umożliwi rozliczenie się z małżonkiem podatnikom prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub podatkiem liniowym

Trzeba przyznać, że Polski Ład zawiera także kilka korzystnych rozwiązań podatkowych. Przykładem może być chociażby wspólne rozliczenie małżonków 2022. Rządzący postanowili rozszerzyć zakres osób, które mogą skorzystać z takiej możliwości. Co szczególnie ważne: nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. Tym samym pozwalają podatnikom skorzystać z bardziej korzystnych rozwiązań już przy rozliczaniu się za zeszły rok podatkowy.

Pierwsza zmiana dotyczy podatników podatnicy prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo bądź ryczałtem. Do tej pory pozbawieni byli oni prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Wyjątek stanowiły dochody z najmu. Znowelizowana ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych to zmienia. Stawia jednak przed małżonkami jeden warunek.

Wspólne rozliczenie małżonków 2022 zakłada, że jeżeli takie osoby w całym roku nie osiągnęły przychodów z tych form działalności, to wciąż mogą skorzystać z tej preferencyjnej formy. Wystarczy, że złożą zerową deklarację PIT-36L lub PIT-28. To rozwiązanie szczególnie korzystne dla tych podatników, którzy na przykład zawiesili działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, lub podatkiem liniowym.

Wspólne rozliczenie małżonków 2022 obejmie także osoby, które zawarły związek małżeński już w trakcie roku podatkowego

Kolejną nowość stanowi umożliwienie wspólnego rozliczenia tym małżonkom, których stan cywilny uległ zmianie w trakcie roku podatkowego. Chodzi o znowelizowane brzmienie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający to, kto może z tej preferencji podatkowej skorzystać.

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

1) przez cały rok podatkowy albo

2) od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego

Warto przy tym zauważyć, że wspólne rozliczenie małżonków 2022 w żaden sposób nie zmienia sytuacji prawnej rozwodników. Jeżeli w trakcie roku podatkowego dojdzie do rozwodu, to byli małżonkowie wciąż nie będą mogli rozliczyć się wspólnie za tą część roku, w której małżeństwo jeszcze trwało. Za to śmierć jednego z małżonków nie pozbawia pozostałego przy życiu prawa do wspólnego rozliczenia. W takiej sytuacji należy pamiętać, by pod żadnym pozorem nie podpisywać się za zmarłego we wniosku.

Zmiany podatkowe Polskiego Ładu wprowadzają jeszcze jedną nowość dotyczącą wspólnego rozliczania małżonków. Chodzi o możliwość skorzystania z ulgi dla rodzin 4+. Ta jest skierowana do rodzin wychowujących przynajmniej czwórkę dzieci. Ich przychody pozostają zwolnione spod opodatkowania do wysokości 231 056 zł przy wspólnym rozliczeniu małżonków na zasadach ogólnych. W przeciwieństwie do wyżej wskazanych zmian, z ulgi 4+ będziemy mogli skorzystać dopiero przy rozliczaniu roku podatkowego 2022.