Wydziedziczenie wcale nie jest proste!

Codzienne Rodzina dołącz do dyskusji 20.03.2015
Wydziedziczenie wcale nie jest proste!

Michał Grązka

Zdarzają się sytuacje, w których w stronę spadkobierców padają groźby o wydziedziczeniu. Jednak cały proces wykluczenia ze spadku jest dość skomplikowany, a rodzinna sprzeczka może nie wystarczyć do jego przeprowadzenia.

Wśród wielu osób panuje przekonanie, że nie zapisanie części majątku w testamencie jest równoznaczne z wydziedziczeniem. Jest to jednak błędne założenie, ponieważ bliska rodzina, taka jak dzieci czy wnuki na mocy ustawy otrzyma należny im zachowek. Stanowi on swojego rodzaju zabezpieczenie, właśnie przed niekorzystnym dla nich testamentem i zwykle wynosi 2/3 lub 1/2 udziału, który przypadałby w normalnych okolicznościach.

Aby dokonać prawomocnego wydziedziczenia z całości spadku, należy wpisać je do testamentu. Dodatkowo, muszą istnieć odpowiednie przesłanki przemawiające za tego typu działaniem. Omawia je art. 1008 kodeksu cywilnego:

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Nie wystarczy więc pojedyncza rodzinna kłótnia, aby móc wydziedziczyć osobę zstępną. Także niespełnienie żądań spadkodawcy, takich jak przeprowadzka do domu rodzinnego, ślub z wybraną osobą lub podjęcie danej pracy, nie są argumentami mogącymi prawnie uzasadnić wydziedziczenie.

Należy pamiętać, że tego typu działania mogą zostać odwołane. Osoba spisująca testament może odwołać w nim swoją decyzję lub zanegować ją np. poprzez zapisanie spadku właśnie osobie pierwotnie wydziedziczonej. Możliwe jest także ustne przebaczenie wyrządzonych krzywd, w ramach którego nie zachodzi już podstawa wydziedziczenia i nie jest ono wiążące. Takich ustaleń należy jednak dokonywać w obecności świadków. Istnieje także możliwość, w której to sąd uzna, że argumenty nie są dłużej wiążące, na przykład w sytuacji, w której osoba wydziedziczona z powodu uzależnień i hazardu podda się terapii i zmieni swój styl życia. Wtedy może zostać zasądzone, że pierwotne przesłanki są już nieważne.

Jeżeli spotkaliście się z problemami z zachowaniem woli zmarłego lub chcecie, aby Wasz majątek został odpowiednio zabezpieczony, warto sporządzać odpowiednie dokumenty prawne i postanowienia. Niezbędna może być wizyta u notariusza, a jak do takiej się przygotować i w jaki sposób spisywać testament, doradzą nasi prawnicy dostępni pod adresem kontakt@bezprawnik.pl .

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com