Wydziedziczenie za zerwanie kontaktów z rodzicem. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok rozszerzający możliwość wydziedziczenia

Gorące tematy Rodzina dołącz do dyskusji (711) 03.04.2018
Wydziedziczenie za zerwanie kontaktów z rodzicem. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok  rozszerzający możliwość wydziedziczenia

Justyna Bieniek

Zerwanie i nieutrzymywanie kontaktów z rodzicem uzasadnia wydziedziczenie spadkobiercy, stwierdził Sąd Najwyższy w wydanym wyroku. Oznacza to mnie więcej tyle, że Sąd Najwyższy ułatwił wydziedziczenie krewnych uprawnionych do zachowku. Co w dotychczasowej linii orzeczniczej było raczej utrudniane.

Kiedy można wydziedziczyć spadkobiercę

Wydziedziczenie to instytucja prawa cywilnego, która polega, mówiąc najprościej, na pozbawieniu spadkodawcy prawa: nie tyle do dziedziczenia, ile prawa do zachowku. Spadkodawca może dokonać go poprzez odpowiedni zapis w testamencie. Kodeks wskazuje jednak tylko kilka przypadków zezwalających na to. Są to: uporczywe postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, dopuszczenie się względem spadkodawcy umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu albo obrazy czci oraz uporczywe niedopełnianie względem niego obowiązków rodzinnych.

W przedmiotowej sprawie wydziedziczenie nastąpiło właśnie na podstawie tej ostatniej przesłanki. Wydziedziczeni synowie dochodzili zachowku od partnerki ojca. Mimo, że ten, jeszcze przed swoją śmiercią wydziedziczył ich w testamencie, a cały majątek zapisał swojej przyjaciółce. Jak wynika z opisu sprawy zarówno ojciec, jak i synowie nie chcieli i nie utrzymywali ze sobą kontaktów przez długie lata, co było spowodowane niechęcią obu stron.

Trwałe zerwanie więzi uprawnia do wydziedziczenia

Sąd pierwszej instancji, a później drugiej uznał, że w przedmiotowej sprawie nie zaszła przesłanka uzasadniająca wydziedziczenie synów, w związku z czym zachowali oni prawo do zachowku.

Odmiennie zadecydował Sąd Najwyższy do którego została skierowana skarga kasacyjna od wyroku. Zdaniem sądu jedną z przesłanek uzasadniającą wydziedziczenie jest trwałe zerwanie relacji rodzinnych, które miały miejsce w opisywanej sprawie. Troska o najbliższych i obowiązek pomocy zarówno materialnej, jak i emocjonalnej, wynika wprost z kodeksu rodzinnego. Zerwanie kontaktów i nierealizowanie tych obowiązków w pełni uzasadnia brak prawa do zachowku.

Wydziedziczenie za zerwanie kontaktów z rodzicem

Zachowek to instytucja, która z założenia miała gwarantować najbliższym krewnym, że spadek przynajmniej w części nie przejdzie w obce ręce. W końcu życie układa się różnie. Z drugiej jednak strony, jako dysponenci naszego własnego majątku mamy prawo do decydowania o tym co stanie się z nim po naszej śmierci. Wydziedziczenie daje takie prawo, chociaż w części. Z prawnego punktu wiedzenia tego typu orzeczenia powinny cieszyć, bo potwierdzają skuteczność pewnych prawnych rozwiązań.