Za czas wakacji pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Niektóre premie muszą zostać w nim ujęte

Firma Praca Dołącz do dyskusji
Za czas wakacji pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Niektóre premie muszą zostać w nim ujęte

Miesiące wakacyjne to czas, kiedy większość pracowników korzysta z urlopów. Czy to za dzień, czy dwa tygodnie wolnego, pracownikowi za ten czas należy się wynagrodzenie. Wiele osób może być zdziwionych, że wynagrodzenie urlopowe może być wyższe niż się spodziewają. Co powinno się wliczać przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego?

Standardowo pracownik ma w ciągu roku do wykorzystania 20 lub 26 dni urlopu. Jest to czas, kiedy zatrudniony nie musi przychodzić do pracy, ale zachowuje za to prawo do wynagrodzenia. Wielu z pracowników właśnie w lipcu lub w sierpniu wykorzystuje większość przysługującego urlopu, by wypocząć podczas wakacji.

Wynagrodzenie urlopowe musi uwzględniać niektóre premie, które pracownik otrzymał w ostatnim kwartale

Za czas urlopowania pracownikowi należy się wynagrodzenie. Warto wiedzieć, że jeżeli w pracy przysługują np. premie regulaminowe, to nawet jeżeli pracownika nie byłoby w pracy przez zdecydowaną większość miesiąca to i tak otrzyma on wynagrodzenie uwzględniające ten benefit.

Wszystko dlatego, że wynagrodzenie urlopowe wyliczane jest na podstawie specjalnych przepisów uregulowanych w rozporządzeniu z 1997 roku. To właśnie ono wyznacza, że do wynagrodzenia urlopowego bierze się kwoty wypłat z trzech ostatnich miesięcy. Wlicza się wtedy nie tylko kwotę wynagrodzenia podstawowego, ale też inne składniki, takie jak premie regulaminowe.

Dlatego, jeżeli pracownik osiągnął takie wyniki, że w miesiącach kwiecień, maj i czerwiec otrzymywał premie regulaminowe w wysokości kolejno: 600 zł, 800 zł i 1000 zł to wszystkie te premie powinny być brane pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia za czas urlopowy. To wszystko sprawi, że taka osoba przebywająca na urlopie otrzyma wynagrodzenie mniej więcej podobne do tego, jakie dostawała w poprzednich miesiącach.

Dodatki funkcyjne lub premie regulaminowe powinny być ujęte przy wynagrodzeniu urlopowym, a premie kwartalne lub roczne już nie

Nie oznacza to jednak, że wszystko to, co pracownik otrzymał w przeciągu ostatnich trzech miesięcy, będzie brane do podstawy obliczeń wynagrodzenia urlopowego. W rozporządzeniu wspomnianych jest wiele wyłączeń.

Najważniejszym z nich, który dotyczyć może wielu pracowników są premie kwartalne i roczne. Jeżeli są one uznaniowe, to pracodawca nie powinien ich brać pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia za okres urlopowy.

Tak samo ujmowane nie powinny być nagrody jubileuszowe, które przypadają zazwyczaj bardzo rzadko i mogłyby sztucznie podwyższyć średnią kwotę wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy i tym samym przełożyć się na zbyt wysokie wynagrodzenie urlopowe. Nie wlicza się też wszelkich odpraw, w tym emerytalnych czy rentowych.

Przykładowo:
Pracownik poszedł na urlop od 20 do 27 lipca 2022 roku.
W poprzednich trzech miesiącach:

  • Kwiecień – 4000 złotych wynagrodzenia zasadniczego + dodatek funkcyjny 500 złotych + premia regulaminowa 300 zł,
  • Maj – 4000 złotych wynagrodzenia zasadniczego + dodatek funkcyjny 500 złotych + premia regulaminowa 600 zł,
  • Czerwiec – 4000 złotych wynagrodzenia zasadniczego + dodatek funkcyjny 500 złotych + premia regulaminowa 200 zł + plus premia za pierwsze półrocze w wysokości 1000 złotych.

Do wynagrodzenia urlopowego wliczane powinno być:
Kwiecień – 800 złotych (dodatek funkcyjny +premia regulaminowa),
Maj – 1100 złotych (dodatek funkcyjny +premia regulaminowa),
Czerwiec – 700 złotych (dodatek funkcyjny +premia regulaminowa, bez premii za półrocze).

Do przepracowania w tych trzech miesiącach było:
Kwiecień – 160 godzin,
Maj – 168 godzin,
Czerwiec – 168 godzin
Łącznie – 496 godzin.

Suma składników zmiennych z trzech miesięcy:
800 zł + 1100 zł + 700 zł = 2600 zł

Stawka godzinowa: 2600 zł / 496h = 5,24 zł/h

Czas urlopu:
7 dni x 8 godzin= 56 godzin
Wynagrodzenie dodatkowe, ze składników zmiennych, za czas urlopu:
56 godzin x 5,24 zł/h = 293,44 zł

Wynagrodzenie za czas urlopu:
4000 złotych / 168 godzin do przepracowania w lipcu = 22,72 zł/h
56 godzin urlopu x 22,72 zł/h = 1272,32 zł

Łączne wynagrodzenie urlopowe: 1272,32 zł + 293,44 zł = 1565,76 zł

Za czas urlopu pracownik otrzyma 1565,76 złotych brutto. Za pozostałe dni lipca otrzyma już standardową wypłatę powiększoną o premie, które przysługują mu zgodnie z regulaminem.

Wyjeżdżając na urlop pracownik nie musi się więc martwić o to, czy jego wypłata za dany miesiąc będzie dużo niższa niż standardowa. Wynagrodzenie urlopowe będzie uwzględniać wszystkie te składniki, które otrzymywał w ostatnich trzech miesiącach.

Warto jednak pamiętać, że w danej wypłacie nie będą uwzględnia te premie czy odprawy, które mają charakter incydentalny i przypadają na przykład za cały rok lub kwartał.