Oblanie się kawą w czasie pracy zdalnej może zostać uznane za wypadek przy pracy

Praca Dołącz do dyskusji (74)
Oblanie się kawą w czasie pracy zdalnej może zostać uznane za wypadek przy pracy

Mówi się, że wypadki chodzą po ludziach. Różne rzeczy dzieją się podczas pracy z domu. Czy wypadek w czasie pracy zdalnej traktuje się tak samo jak wypadek na terenie zakładu pracy?

Spora część pracowników dostała polecenia zostania w domach i pracy zdalnej. Opisywaliśmy, że za korzystanie z własnych narzędzi przysługuje im ekwiwalent. Praca z domu jest tak samo traktowana, jak praca w zakładzie, również w zakresie wypadków. Podczas pracy zdalnej pracownicy mogą odnieść urazy. W niektórych okolicznościach nawet poparzenie się kawą może być wypadkiem w pracy. Konieczne jest ustalenie okoliczności, które przyczyniły się do wypadku oraz czy w ogóle wypadek mieści się w definicji wypadku przy pracy.

Wypadek w czasie pracy zdalnej – definicja

Podstawową przesłanką do uznania za wypadek przy pracy jest ustalenie, że do wypadku doszło w trakcie wykonywania czynności służbowych. Ustawowa definicja wypadku przy pracy brzmi następująco:

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1)  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ustawodawca nie wskazał, że do wypadku musi dojść w siedzibie pracodawcy. Dlatego wypadek, któremu pracownik ulegnie w domu podczas pracy zdalnej mieści się w definicji wypadku w pracy. Pracownik otrzymał polecenie pracy zdalnej. W związku z ograniczeniami w poruszaniu się, taka praca będzie wykonywana głównie w domu. Dlatego to dom będzie miejscem pracy.

Wypadki w pracy dzielimy na 3 kategorie. Pierwszą jest śmiertelny wypadek przy pracy, w którym śmierć nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od chwili wypadku. Drugim rodzajem są ciężkie wypadki przy pracy w wyniku, których nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała. Zalicza się do niego między innymi utratę wzroku lub słuchu, mowy oraz inne uszkodzenia ciała, które naruszają podstawowe funkcje organizmu. Trzecią kategorią jest wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy, który nie mieści się w pozostałych kategoriach.

Wypadek pracownik w czasie pracy zdalnej – postępowanie

O zdarzeniu należy niezwłocznie powiadomić pracodawcę. To właśnie on zgodnie z przepisami ma zabezpieczyć miejsce wypadku. Niestety będzie to ciężkie do zrealizowania przy pracy zdalnej. Jeżeli wypadek był ciężki lub śmiertelny, to pracodawca ma obowiązek powiadomić prokuratora i właściwego okręgowego inspektora pracy. Do obowiązków pracodawcy należy również przeprowadzenie postępowania, które ma ustalić, czy wypadek może zostać uznany za wypadek pracownika przy pracy. Pracodawca ustala również, czy pracownik jest uprawniony do świadczeń odszkodowawczych. Uważajcie podczas pracy zdalnej, żeby nie zrobić sobie krzywdy.