Wypadek w sklepie może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Prawo Zakupy Dołącz do dyskusji
Wypadek w sklepie może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Stare przysłowie mówi, że wypadki chodzą po ludziach. Nie inaczej może być podczas naszej wizyty w lokalnym markecie spożywczym lub budowlanym. Nigdy nie wiemy, czy nie z naszej winy nie ulegniemy wypadkowi podczas poruszania się po hali sklepu. W takim wypadku mamy jednak możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zwrot kosztów leczenia szpitalnego. Musimy pamiętać jednak o kilku ważnych kwestiach.

Właściciel sklepu musi zapewnić klientom bezpieczeństwo. Jeżeli tak nie będzie, może on odpowiadać za ewentualne zaniedbania w tej kwestii

Gdy ulegliśmy wypadkowi, musimy oddzielić od siebie sklepy prywatne od marketów wielkopowierzchniowych. W przypadku tych pierwszych za szkody odpowiada właściciel. Ponosi on także winę za działania swojego personelu, które w efekcie doprowadziły do naszego wypadku. Na nas spoczywa w tej sytuacji udowodnienie winy sklepu, a także związku przyczynowo skutkowego pomiędzy nią, a poniesiona przez nas szkodą.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych. Do wypadku może dojść tam na skutek ruchu wielu maszyn, drzwi obrotowych, ruchomych schodów i innych urządzeń. W przypadku sklepów z tego typu wyposażeniem związek przyczynowy jest łatwiejszy do ustalenia. Kiedy wypadek ma miejsce w związku z ruchem przedsiębiorstwa, jest to przesłanka wystarczająca, aby móc ubiegać się o odszkodowanie.

Za wypadek w sklepie możemy otrzymać odszkodowanie i zwrot kosztów leczenia

Przykładem zdarzenia, które może być zakwalifikowane jako wypadek, za który winę ponosi sklep, jest poślizgnięcie się na śliskiej posadzce. Kiedy wskutek tego dojdzie do naszego trwałego uszczerbku na zdrowiu, należy nam się odszkodowanie w pełnej, poniesionej przez nas szkodzie majątkowej. Właściciel sklepu pokrywa w takim wypadku nie tylko koszty leczenia szpitalnego i rehabilitacji. Ma on obowiązek zrekompensować nam także utracone z powodu wypadku dochody.

Inną sprawą jest zadośćuczynienie, które może być wypłacane wraz ze zwrotem kosztów leczenia i odszkodowaniem. Podstawą do jego wypłaty może być na przykład poniesienie przez nas szkód psychicznych w związku z wypadkiem.

Odszkodowanie może być wypłacone w ramach ubezpieczenia OC danego sklepu

Po doznaniu przez nas szkody warto abyśmy zrobili zdjęcia miejsca, gdzie doszło do wypadku, a także przedstawili właścicielowi sklepu dokumentację medyczną, która stanie się potwierdzeniem poniesionych przez nas szkód zdrowotnych. Dołączyć musimy także wszystkie rachunki i paragony, które dotyczyły zakupu leków i usług rehabilitacyjnych.

Jeżeli przyczyniliśmy się do wypadku, także możemy otrzymać odszkodowanie

Jeżeli wypadek zdarzył się także z naszej winy, nie oznacza to, że odszkodowanie nam nie przysługuje. Może ono być jedynie obniżone z uwagi na te okoliczności. Jeżeli według twierdzenia właścicieli sklepu do wypadku doszło z naszej winy, warto zasięgnąć pomocy prawników, dzięki którym możliwe stanie się przekonanie sądu do naszych racji. Niejasne okoliczności wypadku często mogą zaciemniać nam obraz sytuacji. W dużej części przypadków na skutek fachowej pomocy adwokatów, sąd zdecyduje się przychylić do naszych racji.