ZUS kończy wypłatę trzynastek. 24 kwietnia świadczenie trafi do ostatnich emerytów i rencistów

Finanse dołącz do dyskusji (100) 22.04.2020
ZUS kończy wypłatę trzynastek. 24 kwietnia świadczenie trafi do ostatnich emerytów i rencistów

Edyta Wara-Wąsowska

24 kwietnia nastąpi ostatnia w tym miesiącu wypłata „trzynastek” dla emerytów i rencistów. Łączna wartość dodatkowych świadczeń pieniężnych wyniesie ponad 7,8 mld zł. Z trzynastki skorzysta w tym roku ponad 9 mln osób. 

Wypłata trzynastek dobiega końca. 24 kwietnia ostatnie wpływy na konta

Jak informuje ZUS, 24 kwietnia ostatni emeryci i renciści otrzymają trzynastkę. Standardowo ostatni termin świadczenia przypada 25 dnia miesiąca. Z racji tego, że 25 kwietnia przypada w sobotę, świadczenia zostaną wypłacone już w piątek. Wypłata trzynastek odbywa się razem z wypłatą emerytur i rent, które trafiają do odbiorców w jednym z siedmiu terminów płatności – 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Wypłata świadczeń nie została w żaden sposób zakłócona przez epidemię koronawirusa.

Osoby uprawnione do pobierania trzynastej emerytury otrzymają 1200 zł brutto, czyli – najczęściej – 981 zł „na rękę”. Trzynastka ma pozostać świadczeniem cyklicznym, wypłacanym raz w roku.

Uprawnieni do trzynastki otrzymają również przesyłkę listowną z ZUS. W jednej kopercie znajdzie się zarówno decyzja o przyznaniu dodatkowego świadczenia pieniężnego jak i informacja o nowej wysokości renty lub emerytury – po waloryzacji. ZUS zdecydował, że wysłanie obu informacji w jednym liście będzie bardziej oszczędne. A nie ma co ukrywać, że obecnie wydatki ZUS są większe niż kiedykolwiek.

Emeryci i renciści teoretycznie nie muszą obawiać się o trzynastkę także w kolejnych latach

Rządzący wpisali trzynastą emeryturę do ustawy jako świadczenie cykliczne. Teoretycznie więc emeryci i renciści nie powinni obawiać się o wypłatę świadczenia także w kolejnych latach. Prezydent Andrzej Duda twierdzi z kolei, że nie podpisze żadnej ustawy znoszącej 500 plus czy właśnie trzynastą emeryturę.

Mimo to należy jednak pamiętać, że nikt nie wie, jak głęboki będzie nadchodzący kryzys ekonomiczny ani ile będzie trwał. Może się zatem okazać, że świadczenie wprawdzie nie będzie całkowicie zniesione, ale np. zostanie obniżona jego kwota lub zmienią się warunki jego przyznawania – tak, by z „trzynastki” skorzystało mniej osób.

Obecnie trzynasta emerytura przysługuje uprawnionym do renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), emerytury (także pomostowej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także zasiłku i świadczenia przedemerytalnego. Co istotne, aby otrzymać trzynastą emeryturę nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Wypłata świadczenia jest automatyczna, a uprawnieni otrzymują dodatkowo decyzję z ZUS. Należy też pamiętać, że jeżeli rentę rodzinną pobiera kilka osób, to przysługuje im jedna trzynastka, którą ZUS podzieli w równych częściach.