Rewolucyjny wyrok TSUE dotyczący momentu wykonania usługi. Szykuje się zmiana w rozliczeniach VAT

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (156)
Rewolucyjny wyrok TSUE dotyczący momentu wykonania usługi. Szykuje się zmiana w rozliczeniach VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dnia 2 maja 2019 roku wydał wyrok, który ma kluczowe znaczenie dla rozliczenia VAT w branży budowlanej. Wyrok TSUE zmienia pogląd zawarty w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z wyrokiem TSUE to protokół zdawczo-odbiorczy zadecyduje o momencie wykonania usługi

Trybunał wydał wyrok w konsekwencji pytania prejudycjalnego NSA w sprawie firmy Budimex. Wyrok TSUE dnia 2 maja o sygn. akt C-224/18 dotyczy sytuacji, w której strony transakcji w umowie określają akceptację prac w protokole odbioru robót. Wątpliwość dotyczyła  momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej. Chodziło przede wszystkim o odpowiedź na pytanie, kiedy właściwie można mówić o wykonaniu usługi. Czy następuje ono w w momencie faktycznego wykonania usługi czy może w momencie akceptacji robót wyrażonej w protokole odbioru?

TSUE w orzeczeniu wskazuje, że usługa jest wykonana w dniu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli wskazują na to zapisy w umowie. Wyrok wyraźnie podkreśla wagę postanowień umownych. Jego zdaniem odzwierciedlają one rzeczywistość handlową i gospodarczą. Wykonanie usługi wiąże się ze spełnieniem pewnych warunków nierozerwalnie z nią związanych.

Dlaczego wyrok TSUE jest taki ważny dla budowlanki?

Dotychczas przyjęto praktykę zgodną z wykładnią MF. Interpretacja ogólna z 2016 roku zakłada, że momentem wykonania usługi jest jej faktycznie wykonanie  tj. zgłoszenie przez inwestora robót do odbioru. Pomiędzy tym zdarzeniem a podpisaniem protokołu odbioru prac mogą być nawet kilkutygodniowe różnice. Obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych powstaje w momencie wystawienia faktury.  Jednak nie później niż 30 dni od daty wykonania usługi.  Tym samym przesunięcie rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT na podstawie wyroku TSUE może być nawet kilkutygodniowe. Wydane orzeczenie jest doskonałą wiadomością dla branży budowlanej.

Nowe podejście TSUE – co z Interpretacją Ogólną MF?

Należy się spodziewać, że Minister Finansów zmieni interpretację ogólną. Jeżeli chcemy rozpoznawać obowiązek podatkowy zgodnie z wyrokiem TSUE powinniśmy zadbać o stosowne zapisy w umowie. W umowie wyraźnie wskażmy, że strony transakcji akceptują prace budowlane lub budowlano- montażowe na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.