Ponad 140 tys. osób otrzyma na dniach przesyłkę z ZUS. W tym roku Zakład wyrobił się przed terminem

Podatki Dołącz do dyskusji (9)
Ponad 140 tys. osób otrzyma na dniach przesyłkę z ZUS. W tym roku Zakład wyrobił się przed terminem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zakończył już wysyłkę PIT-ów do świadczeniobiorców. Dziś już ostatnia partia (144 tys. deklaracji) trafiła na pocztę, dlatego ci, którzy jeszcze nie dostali swojego PIT-u, powinni otrzymać list w przeciągu kilku dni. 

Wysyłka PIT-ów z ZUS. Ostatnia partia trafiła na pocztę

9,73 mln – ta liczba może imponować. To właśnie tyle deklaracji podatkowych ZUS wysłał do swoich klientów w tym roku. Adresatami są ci, którzy w 2019 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Chodzi zatem przede wszystkim o emerytów i rencistów, ale także i osoby, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. To samo dotyczy osób pobierających w 2019 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne czy renty socjalne. Osoby z wszystkich wymienionych wyżej grup otrzymują PIT-40A.

Swój PIT (11A) otrzymają jednak też osoby, które w zeszłym roku pobierały świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (czyli np. zasiłek macierzyński czy zasiłek chorobowy). PIT-11A dostanie też część emerytów i rencistów – mowa o tych, którzy w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami, a przed końcem roku podatkowego zgłosiły wniosek, by ZUS nie sporządzał dla nich rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

Tę samą deklarację podatkową otrzymają też osoby, które:

  • złożyły oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z partnerem czy dziećmi, ale ostatecznie wycofali się z tego zamiaru przed końcem roku podatkowego,
  • pobierały świadczenia, od których nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez stosowania miesięcznej kwoty zmniejszenia zaliczki.

To jednak nie wszystko – ZUS rozsyłał również PIT-11. Taką deklarację otrzymają osoby, które w 2019 r. pobierały świadczenie po osobie zmarłej. W tej samej sytuacji znajdują się też ci, którzy pobierali alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Czy świadczeniobiorcy są zobowiązani do podjęcia jakichś czynności?

Wysyłka PIT-ów z ZUS nie zmusza do podjęcia jakichś szczególnych kroków. W przypadku osób, które otrzymały PIT-40A (i nie mają żadnych dodatkowych dochodów), deklaracja jest jednocześnie gotowym rozliczeniem podatkowym. Wyjątkiem są sytuacje, gdy świadczeniobiorcy chce skorzystać z ulg lub odliczeń podatkowych. Z US muszą rozliczyć się do 30 kwietnia 2020 r.