Zadłużenie w ZUS wzrasta, ale liczba zadłużonych… maleje. Wpływ na to może mieć e-składka

Podatki dołącz do dyskusji (48) 01.03.2019
Zadłużenie w ZUS wzrasta, ale liczba zadłużonych… maleje. Wpływ na to może mieć e-składka

Joanna Buchwałd-Musińska

Z komentarza ekonomicznego głównego ekonomisty ZUS wynika, że zadłużenie w ZUS wzrasta, mimo że liczba podmiotów z zaległościami składkowymi zmalała aż o 10 proc.

Odmłodzenie struktury zadłużenia

Pojęciem tym określa się sytuację, w której dłużnicy nie ograniczają się do spłaty bieżących zobowiązań, ale redukują ich wysokość począwszy od najstarszych należności. W przypadku dłużników ZUS nie jest to wypadkowa chęci uregulowania zaległości oraz wyjścia na prostą, ale konsekwencja wprowadzenia e-składki. Tzw. jedno konto w ZUS obliguje płatników do obsługi najstarszych należności, bowiem tak właśnie skonstruowany jest system obsługi płatności ZUS. W związku z tym, chcąc nie chcąc, spłacają oni sukcesywnie najstarsze zadłużenie w ZUS. Warto wiedzieć, że brak regularności i terminowości w opłacaniu składek skutkuje utratą ubezpieczenia chorobowego.

Zadłużenie w ZUS wzrasta

Mimo pozytywnych ruchów w obrębie zmniejszania się liczby dłużników, zadłużenie w ZUS wzrasta. Wynika to właśnie ze wspomnianego odmłodzenia struktury zadłużenia. Z uwagi na spłatę najstarszych zaległości przez płatników aktywnych, samo zadłużenie w ZUS „odmładza się”. Natomiast jego wartość wzrasta, ponieważ należności pochodzące z zadłużenia płatników nieaktywnych (np. z powodu zamknięcia działalności), wzrasta. Wynika to z korekt składanych dokumentów oraz uprawomocniania się wyroków sądowych. Zwiększają one dodatkowo zobowiązania składkowe, a zatem również zadłużenie w ZUS.

zadluzenie w zus
źródło.: zus.pl

Ogromny wpływ na wzrost zaległych zobowiązań wobec ZUS ma także obecność płatników będących podmiotami postawionymi w stan likwidacji i upadłości. Dla ZUS oznacza to bardzo ograniczone możliwości uzyskania spłaty zadłużenia. Pomimo zaliczenia ich na poczet należności „trudno-ściągalnych” – powiększają one wysokość zadłużenia aż o 6 proc. w skali całego ubiegłego roku.

Czyste konto

Główny ekonomista ZUS, dr Paweł Wojciechowski zauważa, że w związku z e-składką wielu płatników zdecydowało się na spłatę wszystkich zaległych zobowiązań. To – z kolei – realnie zmniejszyło liczbę dłużników oraz zadłużenie w ZUS na kontach aktywnych.

Udział poszczególnych sektorów w zadłużeniu bez zmian

Jak zauważa ekonomista ZUS, w obrębie sektorów, udział w zadłużeniu wobec ZUS nie uległ zmianom. Najwyższe zadłużenie wciąż dotyczy dużych sektorów, jak wydobycie, górnictwo i budownictwo. Ale dotyka również ochrony, administracji, sprzątania czy gastronomii, a zatem szeroko pojętych usług. Ze względu na liczbę dłużników, dominuje sektor przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego oraz budownictwo.

ZUS dostrzega, że ściągalność należności mierzona wielkością wpływów za rok 2018 również uległa nieznacznej poprawie.

zadluzenie w zus
źródło.: zus.pl

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy e-składka ZUS 2019 rozwiąże problem zadłużenia publicznego sektora ubezpieczeniowego. Można jednak domniemywać, że z uwagi na wymagalność opłacania składek w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia chorobowego, płatnicy będą bardziej zdyscyplinowani do terminowego uiszczania zaległości w ZUS.

48 odpowiedzi na “Zadłużenie w ZUS wzrasta, ale liczba zadłużonych… maleje. Wpływ na to może mieć e-składka”

  1. Co siódmy aktywny zawodowo Polak ma firmę, a dług w ZUS co dziesiąty! Tych trzech, którzy spłacają ZUS na bieżąco jest pewnie równolegle zatrudnionych na etacie w jakimś urzędzie, albo wykonują inną gównopracę. System ubezpieczeń społecznych nam się wykopyrtnął. Nie możemy zarobić na własne wdowy i sieroty. Rolujemy długi i jesteśmy na łasce finansjery. Dlatego premierem jest bankier. Brzydka prawda jest taka, że banki chcą od tego interesu swoje trzy grosze, więc nasze firmy są tylko farmami do produkcji odsetek…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *