Zasiedzenie nieruchomości. Po jakim czasie staniemy się właścicielami gruntu?

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Zasiedzenie nieruchomości. Po jakim czasie staniemy się właścicielami gruntu?

Z pewnością większość z was spotkała się z pojęciem zasiedzenia. Używany jest on najczęściej w odniesieniu do gruntów. Jakie okoliczności muszą zostać spełnione, aby do doszło do zasiedzenia? Po upływie jakiego terminu staniemy się właścicielami gruntu.

Nabycie prawa własności nieodłącznie kojarzy nam się z umowami sprzedaży, dziedziczeniem oraz darowiznami. Warto jednak pamiętać, że przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość stania się właścicielem nieruchomości/ruchomości uzależniając ten fakt od upływu czasu. Na tym polega bowiem nabycie własności poprzez zasiedzenie. Będzie to możliwe jedynie w określonych sytuacjach.

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy będzie możliwe?

Przy omawianiu instytucji zasiedzenia kluczowym będzie wyjaśnienie terminów dobrej oraz złej wiary. To właśnie wystąpienie lub też brak dobrej wiary będzie warunkował okres po którym będziemy mogli stać się właścicielami nieruchomości. W przypadku ruchomości dobra wiara jest kluczowa. Nie jest bowiem możliwe, aby stać się właścicielem rzeczy ruchomej w złej wierze. W dzisiejszym wpisie skupimy się jednak na nabyciu nieruchomości.

Przesłanki, które muszą zostać spełnione przy nabyciu nieruchomości przez zasiedzenie to – samoistne posiadanie rzeczy, upływ określonego czasu, a także dobra/zła wiara, która bezpośrednio wpływa na czas niezbędny do zasiedzenia. Warto podkreślić, że kumulatywne wystąpienie wskazanych powyżej przesłanek spowoduje, że staniemy się właścicielami nieruchomości na podstawie zasiedzenia. Należy pamiętać, że w przypadku aktualizacji treści księgi wieczystej konieczne będzie uzyskanie orzeczenia sądu, w którym sąd stwierdzi, że w istocie doszło do zasiedzenia.

Ustawodawca w art. 336 wskazał definicję posiadacza samoistnego. Zgodnie z literalnym brzmieniem k.c. posiadaczem samoistnym jest ten kto w istocie włada rzeczą (również nieruchomością) jak właściciel. Co wiąże się nie tylko z ewentualnymi korzyściami, lecz także odpowiedzialnością.

Czas zasiedzenia liczymy od momentu, w której objęliśmy nieruchomość w posiadanie. Czynność posiadania musi trwać jednak nieprzerwanie. Jakakolwiek czynność przed sądem znajdująca swoją podstawę w treści art. 123 k.c. spowoduje, przerwanie ciągłości okresu. Tym samym bieg zasiedzenia zostanie przerwany i będzie biegł od początku. Okres, który musi upłynąć (nieprzerwanie) to 20 lat. Jest o połowę dłuższy, gdy swoje działania podejmujmy w złej wierze. Wówczas nabędziemy własność nieruchomości po upływie 30 lat.

Tym samym, aby nabyć nieruchomość (nieruchomość gruntowa, dom jednorodzinny, budynek mieszkalny etc.) przez zasiedzenie muszą zostać spełnione wszystkie wskazane powyżej okoliczności.