Seniorom bez prawa do renty czy emerytury też przysługuje zasiłek. Pieniędzy nie wypłaca jednak ZUS

Finanse Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Seniorom bez prawa do renty czy emerytury też przysługuje zasiłek. Pieniędzy nie wypłaca jednak ZUS

Nie tylko emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkowe świadczenie z racji osiągniętego wieku, czy stanu zdrowia. Osoby, którym nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny mogą bowiem złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Przysługujących pieniędzy nie wypłaci jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej.

Zasiłek pielęgnacyjny – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie doliczane przez ZUS do emerytury lub renty w szczegółowo wymienionych przypadkach. Niektórzy seniorzy nawet nie zdają sobie sprawy z jego otrzymywania, bo w przypadku osiągnięcia 75 roku życia organ rentowy dolicza dodatek do wypłacanego świadczenia emerytalnego automatycznie. Dodatek pielęgnacyjny często mylony jest też z zasiłkiem pielęgnacyjnym, który jest zupełnie odrębnym uprawnieniem przysługującym innej grupie osób. Oba świadczenia mają jednak wiele cech wspólnych, a ich zadaniem jest wsparcie dla osób, które potrzebują specjalnej opieki, troski i pielęgnacji.

Zasiłek pielęgnacyjny jest niejako uprawnieniem zastępczym dla dodatku pielęgnacyjnego. Uprawniony do otrzymywania zasiłku w pierwszej kolejności są osoby, którym nie przysługuje dodatek wypłacany przez ZUS. Chodzi zatem o to, by objąć prawem do wypłaty środków między innymi seniorów nie posiadających statusu emeryta lub rencisty, ale nie tylko. Liczba uprawnionych do otrzymania zasiłku jest bowiem szersza niż w przypadku dodatku i obejmuje:

  1. niepełnosprawne dziecko;
  2. osobę niepełnosprawną w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobę niepełnosprawną w wieku powyżej 16 roku życia legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  4. seniora lub seniorkę, którzy ukończyli 75 lat.

Na świadczenie nie może jednak liczyć osoba umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Istotne jest także ustalenie, czy członkom rodziny uprawnionego przysługują za granicą inne świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób. Może się bowiem okazać, że zablokują one prawo do otrzymania zasiłku.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi obecnie 215,84 złote – nie był on podnoszony od sierpnia 2021 roku. Na nic zdała się złożona w tym zakresie jeszcze przed wyborami petycja. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało jednak, że weryfikuje wysokość świadczeń rodzinnych co 3 lata, co sugeruje możliwe podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego w 2024 roku.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznaje ośrodek pomocy społecznej

W odróżnieniu od dodatku pielęgnacyjnego rozpatrzenie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny oraz późniejsza wypłata świadczenia spoczywa na barkach ośrodków pomocy społecznej. To do odpowiedniego GOPS-u lub MOPS-u zgłosić się zatem powinna osoba uprawniona do otrzymania świadczenia.

Samo wypełnienie wniosku nie powinno sprawić większych trudności. Przygotowany przez ustawodawcę wzór jest bowiem dość prosty i obejmuje jedynie wpisanie danych organu oraz samego wnioskodawcy. Dodatkowo uprawniony musi złożyć stosowne oświadczenia w przedmiocie stanu faktycznego, który mógłby wpłynąć na odmowę przyznania zasiłku. Osoby niepełnosprawne muszą też pamiętać o załączeniu stosownej dokumentacji, która potwierdza ich stan zdrowia. W przypadku ukończenia 75 roku życia do wniosku nie trzeba przedkładać żadnego dokumentu.