Odmowa udzielenia kredytu to nie koniec świata. Taki bank można potem solidnie ograć w sądzie

Finanse Prawo Dołącz do dyskusji
Odmowa udzielenia kredytu to nie koniec świata. Taki bank można potem solidnie ograć w sądzie

Proces kredytowy jest zwykle dość długi, a przede wszystkim niejasny dla większości osób. W końcu to od bankowych analityków zależy, czy otrzymamy pieniądze potrzebne nam na zrealizowanie naszych planów. Czy po odmowie udzielenia kredytu można skorzystać z drogi odwoławczej? Sprawdź, czy rozwiązaniem może być zaskarżenie decyzji kredytowej.

Dlaczego bank nie udzielił mi kredytu?

Bank, jako instytucja finansowa, nie daje kredytu na ładne oczy. Procedura weryfikacji wniosku kredytowego, zarówno w przypadku pożyczki gotówkowej, jak i kredytu hipotecznego, jest naprawdę złożona. Takie podejście ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obu stronom — kredytobiorcy oraz kredytodawcy. Dlatego przed wyrażeniem zgody na udostępnienie środków finansowych bank musi przede wszystkim sprawdzić tożsamość wnioskodawcy oraz poprawność wniosku. Zdolność kredytowa analizuje sie dopiero w kolejnym etapie. To właśnie ten proces może w największym stopniu wpłynąć na ostateczną decyzję o tym, czy zostanie nam udzielony kredyt, czy też nie.

O tym, czym jest punktacja kredytowa i jak wpływa na zdolność kredytową, pisaliśmy już jakiś czas temu. W skrócie jest to maksymalna kwota, jaką kredytobiorca może przeznaczyć na spłatę raty nowego zobowiązania we wskazanym czasie. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową jest oczywiście dochód netto gospodarstwa domowego. Od tej kwoty następują obniżenia — pozostałe kredyty, wydatki na życie i inne zobowiązania. Dodatkowo wpływ na zdolność kredytową ma również historia kredytowa. Warto również pamiętać, że jest kilka prostych sposobów, aby nasza zdolność kredytowa stała się zdecydowanie lepsza.

Czy możliwe jest zaskarżenie decyzji kredytowej?

Gdy otrzymamy z banku informacje o negatywnej decyzji kredytowej, musimy przede wszystkim znać swoje prawa. Co to oznacza? Do 3 maja 2019 roku instytucje finansowe mogły jedynie przekazywać wnioskodawcą zdawkowe komunikaty w stylu „Przykro nam, ale weryfikacja pana zdolności kredytowej przez system jest negatywna”. Jednak nowelizacja prawa bankowego, która weszła w życie 4 maja 2019 roku, wprowadziła w tej kwestii znaczące zmiany. Co więcej, te zmiany dotyczą zarówno klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak i przedsiębiorców. Spowodowały one, że lakoniczne komunikaty ze strony banku, takie jak ten wyżej, odeszły do lamusa.

[Ustawa Prawo bankowe] Art. 70a. 1. Banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów na wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, ubiegającej się o kredyt przekazują, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego.

Wśród najczęściej występujących powodów odmowy przyznania kredytu występują:

  • niskie dochody,
  • wysokie zadłużenie,
  • błędny wpis w BIK lub BIG o zaległości.

Jeśli otrzymamy z banku negatywną decyzję kredytową, powinniśmy przede wszystkim wystąpić do instytucji finansowej o jej wyjaśnienie. Następnie przeanalizujmy, czy wniosek został negatywnie zweryfikowany przez algorytm. W takim przypadku możemy niejako złożyć zaskarżenie decyzji kredytowej. Wniosek ponownie rozpatrzy analityk kredytowy. Odwołanie możemy również złożyć, gdy np. bank nie uwzględnił wszystkich naszych źródeł dochodu na etapie podejmowania decyzji kredytowej. Jeśli instytucja finansowa nadal odmawia nam udzielenia kredytu, możemy złożyć wniosek w innym banku. Jest to dobry pomysł, gdyż każda instytucja posiada inne algorytmy oceny zdolności kredytowej, a nawet zupełnie odmienną politykę kredytową.