Kto nie zgłosi do ewidencji swojego domu, zapłaci karę. Większość jeszcze tego nie zrobiła

Finanse Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji (324)
Kto nie zgłosi do ewidencji swojego domu, zapłaci karę. Większość jeszcze tego nie zrobiła

Do końca czerwca musi być do niej zgłoszony każdy budynek. Kto tego nie zrobi może zostać ukarany 500 zł mandatem. Gminy szukają teraz pieniędzy, gdzie tylko mogą. Lepiej więc nie dawać im okazji do sięgnięcia do naszego portfela. Przypominamy o nowym obowiązku właścicielom i zarządcom budynków – zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to rejestr z informacjami czym ogrzewamy budynki. Ma pomóc w walce z niską emisją. W jednym miejscu znajdą się dane kto i czym ogrzewa. Czy i z jakiego wsparcia na wymianę ogrzewania czy szerzej termomodernizacji korzystał. Deklarację do CEEB muszą złożyć właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Ten obowiązek dotyczy też domków letniskowych, w których, na przykład, jest kominek. Zgłoszenia do ewidencji można robić od 1 lipca 2021 roku.

Dotąd na pięciu właścicieli czy zarządców deklarację złożył jeden. W sumie do systemu trafiło ponad milion budynków. Z dużych miast najlepiej idzie to mieszkańcom Warszawy i Krakowa. Jeśli chodzi o cały kraj, to rekordzistą jest gmina Zawidów. Z Zawidowa do ewidencji wpisano już 77 proc. budynków. Są też gminy, gdzie do rejestru nie trafił jeszcze żaden budynek.

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

Odpowiedź zależy od tego, kiedy w budynku uruchomiono źródło ciepła. Dla źródła ciepła, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku na złożenie deklaracji jest tylko 14 dni od jego uruchomienia. Trzeba też pamiętać, że jeśli po złożeniu deklaracji zmienimy źródło ciepła, na przykład, przejdziemy z węgla na gaz, wtedy musimy złożyć nową deklarację. Gdy CEEB będzie już gotowa, kominiarz przy okazji corocznego przeglądu zweryfikuje czy informacje w zgłoszeniu są prawdziwe.

Deklarację można złożyć elektronicznie na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Można też w formie papierowej. Formularze  wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. Ręcznie wypełniony druk trzeba zanieść lub przesłać pocztą do urzędu miasta lub gminy. Nie można go przesyłać mailem.

Kto, co i jak zgłasza

Jak już wspominałam, w przypadku budynków wielomieszkalnych, to zarządca zgłasza wspólne źródło ciepła. Właściciel mieszkania ma obowiązek indywidualnego zgłoszenia do CEEB, jeśli w swoim mieszkaniu ma jakieś indywidualne źródło ciepła. Może to być kominek czy bojler elektryczny. Nie zgłaszamy do rejestru paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów.
W deklaracji, oprócz źródeł ciepła trzeba też podać klasę kotła. Jeśli nie ma takiej informacji na tabliczce znamionowej
albo w gwarancji, to zaznaczamy to w pozycji „brak informacji”. Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych wypełniają formularz A deklaracji. Natomiast dla domków letniskowych należy złożyć deklarację B i w punkcie A09 zaznaczyć poz. 18 (Pozostałe budynki/lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione).

Co zrobić, gdy w budynku już mieszkamy, a nie ma on jeszcze nadanego numeru. Zdarza się, że właściciele domów jednorodzinnych nie spieszą się ze zgłoszeniem zakończenia budowy. W takiej sytuacji, wypełniając metrykę budynku, trzeba zaznaczyć: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.

Może się też zdarzyć, że na jednej działce stoją dwa budynki. A każdy z nich ma inne źródło ciepła. Jeśli mają wspólny adres czyli każdy, na przykład ul. Zielona 1, to wystarczy złożyć jedną deklarację i zaznaczyć wszystkie źródła ciepła. Jeśli jednak każdy z budynków ma inny adres, na przykład Zielona 1 i Zielona 1A, to trzeba złożyć odrębne deklaracje.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Kto tego nie zrobi w terminie może zostać ukarany grzywną. Chyba że, przypomni sobie o tym, zanim odkryją to w urzędzie miasta czy gminy. Wtedy ustawa pozwala mu, w ramach czynnego żalu, złożyć deklarację i uniknąć grzywny.