Zmiany w 800 plus i nie tylko. Część osób będzie musiała spełnić dodatkowe warunki, by otrzymać świadczenie

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
Zmiany w 800 plus i nie tylko. Część osób będzie musiała spełnić dodatkowe warunki, by otrzymać świadczenie

Aby otrzymywać świadczenie wychowawcze 800 plus, rodzic (lub opiekun prawny) musi złożyć odpowiedni wniosek – nowy na każdy okres rozliczeniowy. Podobnie jest w przypadku świadczenia Dobry Start. Nie trzeba przy tym spełniać dodatkowych warunków, czyli np. mieścić się w kryterium dochodowym. Teraz jednak sytuacja ulegnie nieco zmianie – choć większość rodziców i opiekunów tego nie odczuje.

Zmiany w 800 plus i nie tylko. Nowelizacja ustawy podpisana przez prezydenta

Świadczenie 800 plus przysługiwało do tej pory na każde dziecko do 18. roku życia (a w niektórych przypadkach również na starsze). Rodzice lub opiekunowie prawni musieli tylko pilnować, by składać wnioski na nowe okresy rozliczeniowe (przy czym ZUS przypomina właśnie, że wielu rodziców i opiekunów wciąż nie dopełniło tego obowiązku w tym roku – co może skutkować nie tylko opóźnieniem wypłaty świadczenia, ale i strąceniem wyrównania).

Teraz jednak zasady wypłaty 800 plus ulegną zmianie – prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów, na mocy której wprowadzone zostaną zmiany zarówno w 800 plus, jak i w świadczeniu Dobry start. Co jednak istotne, zmiany te są w praktyce istotne wyłącznie dla obywateli Ukrainy; zgodnie z nowelizacją ustawy z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce, którzy będą chcieli uzyskać świadczenia, będą musieli spełnić odpowiednie warunki.

Wypłata 800 plus i środków w ramach programu Dobry start ma być uzależniona od realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz nauki w przedszkolu lub szkole wchodzącej w skład polskiego systemu edukacji. Tym samym Ukraińcy przebywający w Polsce (niezależnie czy tymczasowo, czy na stałe), chcący pobierać świadczenia na swoje dzieci, muszą je zapisać do polskiego przedszkola lub szkoły. Jednocześnie, co warto zauważyć, rządzący nie zdecydowali się na wprowadzenie kryterium dochodowego – choć niektóre grupy postulowały wprowadzenie właśnie takiego rozwiązania.

Nowe przepisy wejdą w życie już 1 lipca; w praktyce jednak zaczną obowiązywać dopiero od nowego okresu rozliczeniowego. Obecny rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 31 maja.

ZUS wzywa rodziców i opiekunów do złożenia wniosku na czas

Jeśli chodzi o nowy okres rozliczeniowy, to okazuje się, że wciąż wiele osób nie złożyło wniosków do ZUS. Zakład w związku z tym przypomina, że najlepiej zrobić to jak najszybciej, najlepiej do końca miesiąca – w innym wypadku nie otrzymają wyrównania za czerwiec.