Przedsiębiorcy muszą przygotować się na zmiany w rejestrze. Trzeba będzie podawać dodatkowe informacje

Firma Środowisko Dołącz do dyskusji (1)
Przedsiębiorcy muszą przygotować się na zmiany w rejestrze. Trzeba będzie podawać dodatkowe informacje

Rejestr BDO teoretycznie wszedł w życie już w 2018 r., jednak ostatecznie prowadzenie ewidencji wymuszono na przedsiębiorcach dopiero od 1 stycznia 2020 r. Teraz czekają ich zmiany w BDO już od 1 stycznia 2022 r. Chodzi o konieczność podawania dodatkowych informacji w określonych sytuacjach. 

Zmiany w BDO od stycznia 2022 r.

1 stycznia wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego rodzaju odzysku w ramach sporządzanej ewidencji odpadów będą musieli podawać dodatkowo informacje o utracie statusu odpadów – w sytuacji gdy ta utrata ma miejsce. Jeśli tak się stanie, konieczne będzie ponadto podanie informacji o produktach i materiałach powstających w wyniku wymienionych procesów. Przedsiębiorcy będą musieli umieszczać wskazane informacje zarówno na kartach ewidencji odpadów jak i kartach ewidencji odpadów komunalnych.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? W zakładce „Przetwarzane” w formularzu tabeli prezentującym listę wpisów na zostaną dodane nowe rubryki – „Utrata statusu odpadów” oraz „Powstałe produkty i materiały”. Jeśli przedsiębiorca zaznaczy pole „Odpady objęte procesem R”, to wtedy system aktywuje sekcję „Utrata statusu odpadów”, a wypełniający będzie mógł zaznaczyć, czy doszło do utraty statusu, czy też nie. Jeśli przedsiębiorca zaznaczy „tak”, rozwinięta zostanie dodatkowo sekcja „Powstałe produkty i materiały”. W rozwiniętej sekcji będzie można dodać zarówno informacje o masie jak i opis rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku przetworzenia odpadów. Jak tłumaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, rodzaj powstałych produktów i materiałów należy będzie określić w sposób ogólny. Jako przykłady podaje palety, jednorazowe naczynia, prekompost czy nawóz do roślin.

Jednocześnie MKiŚ informuje, że w związku z tym 1 stycznia wprowadzone zostaną zmiany w publicznym API Modułu Ewidencji.

Kto musi wpisać się do rejestru BDO?

Warto przy okazji przypomnieć, kto musi wpisać się do rejestru BDO. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny albo produkują/importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie są pewni, czy powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO, mogą wypełnić interaktywny formularz dostępny na tej stronie. Warto również pamiętać, że część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wpisu do rejestru. Są to m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych.