Zmiany w PIT i VAT, wprowadzona zostanie też nowa metoda doręczania pism. Rządzący przyjęli projekt

Firma Podatki Prawo Dołącz do dyskusji (14)
Zmiany w PIT i VAT, wprowadzona zostanie też nowa metoda doręczania pism. Rządzący przyjęli projekt

Znamy już szczegóły projektu rządowego przewidującego zmiany w podatkach w 2020 r. Większość zmian zacznie obowiązywać już od 1 kwietnia. Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom. 

4 lutego 2020 r. rząd przyjął projekt zmian w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług. W wyniku nowych regulacji zmianie ulegnie również ordynacja podatkowa. W założeniu przepisy mają pomóc podatnikom w relacjach z organami podatkowymi. Mają zapobiegać ewentualnym sporom oraz znacznie ułatwić wywiązywanie się z obowiązków podatkowych. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów konieczność wprowadzenia zmian wynikała z praktyki podatkowej. Zmiany wyeliminują wątpliwości powstałe w trakcie stosowania przepisów. Mają również na celu dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r.

Zmiany w podatkach w 2020 r. – podatek dochodowy i VAT

Najważniejsze zmiany obejmują dostosowanie polskich przepisów prawnych do dyrektywy zwanej jak ATAD 2. Ma ona na celu walkę z agresywną optymalizacją podatkową. Jak tłumaczy rząd przy agresywnej optymalizacji podatkowej wykorzystuje się w sytuacji, gdy różne państwa mają różne przepisy dotyczące kwalifikacji dochodów lub podmiotów w celach podatkowych. Może to skutkować podwójnym zaliczeniem płatności do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo może skutkować zaliczeniem płatności w jednym państwie do kosztów uzyskania przychodu, a w drugim brak zaliczenia do przychodów.

Ponadto zmiany mają ograniczyć liczbę rozliczeń PIT-40 sporządzanych przez organy rentowe. Dodatkowo przyjęto, że podatnik składający do organu rentowego wniosek o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na lata następne, nie będzie musiał robić tego co roku. W wyniku zmian wniosek będzie ważny, aż do momentu jego wycofania przez podatnika.

Inne zmiany w podatkach w 2020 r. – podatek VAT

Projekt zakłada wprowadzenie uproszczeń i zharmonizowanie zasad korzystania z magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym. Zmianie uległy przepisy, które odnosiły się do obowiązku prowadzenia ewidencji dla potrzeb magazynów call-of-stock . Z procedurą taką mamy do czynienia w sytuacji, gdy  w chwili transportu lub wysyłki towarów do innego państwa członkowskiego dostawca zna już tożsamość osoby, która nabędzie towary. Do tej osoby towary zostaną dostarczone na późniejszym etapie realizacji, po ich przybyciu do państwa członkowskiego, które jest miejscem przeznaczenia.

Ponadto projekt realizuje wyrok TSUE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C-307/16. W związku z nim został zniesiony limit obrotów, który warunkował możliwość zwrotu podatku VAT podróżnym przez sprzedawcę. Bardzo pozytywną zmianą jest wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta. Odbędzie się to za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony.

Zmiany w podatkach w 2020 r. – Ordynacja Podatkowa

Organy podatkowe będą mogły korzystać z nowej metody doręczania pism – metody hybrydowej.  Polega na tym, że organ podatkowy drogą elektroniczną wysyła pismo do operatora pocztowego. Tam operator pocztowy przekształca dokument elektroniczny w zwykłą przesyłkę listową. Ponadto projekt zakłada możliwość by organ podatkowy nie stosował przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Dodatkowo, z tytułu stypendium doktoranckiego nie będzie już obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy).