Zmieniasz pracę? Dostaniesz wolne na jej szukanie

Praca dołącz do dyskusji (1) 08.09.2015
Zmieniasz pracę? Dostaniesz wolne na jej szukanie

Udostępnij

Michał Grązka

W trakcie okresu wypowiedzenia w pracy masz prawo do płatnych dni wolnych na szukanie nowego zajęcia.

Szukanie nowej pracy to często żmudny proces, w trakcie którego trzeba odnaleźć odpowiednie stanowisko, złożyć podanie i odbyć często nawet kilka rozmów kwalifikacyjnych. Wykonywanie tych czynności tuż po utracie dotychczasowego zajęcia może być kłopotliwe zwłaszcza, gdy nie możemy sobie pozwolić na tymczasowy brak płynności finansowej.

Na szczęście, prawo pozwala nam na możliwie jak najdogodniejsze skrócenie luki między dwiema kolejnymi pracami. Kiedy to nie my, a pracodawca rozwiązuje wspólną umowę, w ramach której obowiązuje co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia, podczas jego trwania uzyskamy dodatkowe płatne dni wolne, właśnie na znalezienie nowego zajęcia. Dzięki temu nie musimy czekać aż będziemy na lodzie, by zacząć szukać nowego miejsca zarobkowania.

Kodeks pracy przewiduje dwa główne warunki – wypowiedzenie musi być dokonane przez pracodawcę, a okres pozostawania w pracy po poinformowaniu o zwolnieniu to co najmniej dwa tygodnie. Oto pełna treść stosownego artykułu z k.p.

Art. 37. § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. Wymiar zwolnienia wynosi:
1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.

Należy jednak pamiętać o kilku przykładowych sytuacjach, w których z opisywanego przywileju nie można skorzystać. Po pierwsze, jeżeli to my na własne życzenie rezygnujemy z pracy, nie otrzymujemy dodatkowych dni wolnych. Jeżeli więc sami planujemy rozstać się z pracodawcą, warto zawczasu zgłosić się do nowych firm, bo urlopu nie dostaniemy.

Po drugie, zwolnienie jest przyznawane na cele poszukiwań pracy. Jeżeli więc mieliśmy już od pewnego czasu ofertę np. konkurencyjnej firmy, która przyjmie nas zaraz po rozwiązaniu umowy, nie ma podstaw do udzielenia dni wolnych. Nie musimy bowiem rzeczywiście szukać nowego zatrudnienia, ponieważ mamy je już zapewnione.

Inaczej niż w przypadku normalnych dni wolnych, tu w przypadku ich niewykorzystania nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pamiętajmy więc aby wykorzystać przysługujący nam przywilej, w przeciwnym wypadku nie odniesiemy z jego tytułu żadnych korzyści. Nie jest natomiast wskazane w przepisach czy zwolnienie powinno odbywać się ciągiem czy w dowolnym momencie okresu wypowiedzenia. Warto więc rozważyć wzięcie jak najszybciej tylko jednego dnia na rozniesienie aplikacji, by później po uzyskaniu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, skorzystać z kolejnej części zwolnienia.

Twój pracodawca nie przestrzega postanowień umowy lub nie zapewnia Ci należnych przywilejów? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: shutterstock.com