Znoszenie obostrzeń prawdopodobnie już w grudniu? Jarosław Gowin spotkał się z przedsiębiorcami

Państwo Społeczeństwo Zdrowie Dołącz do dyskusji (30)
Znoszenie obostrzeń prawdopodobnie już w grudniu? Jarosław Gowin spotkał się z przedsiębiorcami

Znoszenie obostrzeń w grudniu jest bardzo prawdopodobne – jeżeli rządzący uznają, że pandemia nie przybiera na sile. Wszystko na to wskazuje, toteż Jarosław Gowin przedstawił kilka szczegółów. Głównie odnoszą się do rozszerzenia systemu wsparcia przedsiębiorców.

Znoszenie obostrzeń w grudniu?

Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, a jednocześnie prezes współrządzącego „Porozumienia” Jarosław Gowin spotkał się z przedsiębiorcami 20 listopada na XIX posiedzeniu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP (Adamie Abramowiczu) – czytamy na Gov.pl. Przedmiotem spotkania był stan gospodarki podczas epidemii koronawirusa.

Przedstawiciele środowiska przedsiębiorców skierowali do Rzecznika MŚP szereg postulatów, które następnie zebrano w tzw. Dziesiątkę Rzecznika MŚP. Podczas spotkania przedstawiono także inne problemy, z którymi dzisiaj borykają się polscy przedsiębiorcy.

Wicepremier Jarosław Gowin pozytywnie odniósł się do Dziesiątki Rzecznika MŚP. Ponadto wskazał

Absolutnie podzielam tę filozofię w ekonomii i w gospodarce, ten kierunek działania, który zawarty jest w Dziesiątce Rzecznik. Jest ona w duchu gospodarki opartej na prywatnej własności, prostym prawie, niskich podatkach i swobodnej konkurencji.

Dodał następnie, że

Jesteśmy jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zwolennikami takiego sposobu myślenia

Polscy przedsiębiorcy chyba odmiennie rzeczone zwolennictwo rozumieją…

Jak będzie wyglądać odchodzenie od mini-lockdownu?

Po wstępnie Gowin odniósł się bezpośrednio do koronawirusowych obostrzeń. Wicepremier stwierdził wprost (co się u niego relatywnie nieczęsto zdarza), że jest przeciwny całkowitemu zamrażaniu gospodarki. Ponadto rząd „wkrótce” przedstawi plan odchodzenia od obostrzeń. Zastrzegł jednak, że będzie on związany z sytuacją epidemiczną.

Gowin wskazał również na konieczność rozszerzenia wsparcia dla przedsiębiorców. Powiedział, że

Prawdopodobnie podczas prac w Senacie rozszerzymy liczbę branż objętych Tarczą Branżową. Dla turystyki, gastronomii, hoteli może przygotujemy osobny pakiet pomocy na zachowanie i restart

Jarosław Gowin przygotował ponadto listę 40 kodów PKD, które pominięto – według wicepremiera niesłusznie – przy tworzeniu systemu pomocowego.

Podczas spotkania Gowin zapewnił obecnych o tym, że prace nad nowelizacją ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców nieprzerwanie trwają. Według wstępnych założeń Rzecznik MŚP mógłby występować w postępowaniach cywilnych w interesie przedsiębiorców, gdy sprawa dotyczyłaby ubezpieczeń społecznych.

Kiedy odchodzenie od obostrzeń?

Wypowiedź Jarosława Gowina nie wydaje się być w żaden sposób zaskakująca. Wstrzymanie działalności wielu branż to sytuacja tragiczna dla rodzimego biznesu – no i nie może trwać wiecznie. Wydaje się ponadto, że aktualna sytuacja w kraju wydaje się szczególnie trudna dla rządzących. Protesty znowu przybierają na sile – co według władz z pewnością odbije się w zachorowaniach – które przecież sukcesywnie spadają.

Nie da się jednak uniknąć odmrożenia gospodarki – szczególnie w okresie przedświątecznym. Biorąc jednak pod uwagę niewielką liczbę robionych testów (przy rosnącej liczbie zgonów) najpewniej już w grudniu przywrócona zostanie działalność niektórych sektorów gospodarki.

Niestety, dopóki nie otrzymamy szczepionki i nie przyjmie jej odpowiedni procent społeczeństwa (by zapewnić odpowiedni stopień wyszczepialności) wirus SARS-CoV-2, a raczej choroba przez niego wywoływana (COVID-19), dalej będzie siał spustoszenie i taka „obostrzeniowa” sinusoida będzie nam towarzyszyć.

Oby to był ostatni taki cykl, biorąc pod uwagę budujące zapewnienia dot. skuteczności szczepionek.