Prowadzisz działalność gospodarczą i masz zaległości względem ZUS? Sprawdź czy możesz odroczyć termin płatności

Firma Dołącz do dyskusji
Prowadzisz działalność gospodarczą i masz zaległości względem ZUS? Sprawdź czy możesz odroczyć termin płatności

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to z pewnością liczby 10, 20 oraz 25 są Ci szczególnie bliskie. Zaś od kiedy prowadzisz własną firmę, ich konotacja znacznie się zmieniła i pilnujesz się, aby zawsze o nich pamiętać. Co jednak, jeśli Twoje interesy nie idą najlepiej, rosną zaległości i zwyczajnie nie masz z czego zapłacić za ZUS? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie należy do instytucji wzbudzających pośród obywateli szczególne zaufanie. Co więcej, trzeba się naprawdę naszukać, aby w Internecie znaleźć jakiekolwiek pozytywne komentarze w stosunku do tej instytucji. Jako, że sam jestem przedsiębiorcą – z dość krótkim stażem, to nie mam wyrobionej opinii. Choć przyznaje, że w sytuacji, w której oczekiwałem pomocy, została mi ona błyskawicznie udzielona, zatem per saldo ZUS oceniam pozytywnie. Czy zatem jest możliwe, aby ZUS okazał się wyrozumiały w stosunku do mających problemy z płynnością finansową przedsiębiorców?

Zaległości w ZUS – ułatwienie w spłacie zaległości, na co może liczyć prowadzący działalność gospodarczą?

Tak, dobra wola ze strony ZUS nie jest żadnym mitem. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie ZUS może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek, a także rozłożyć należność na raty. Uwzględni przy tym nasze – jako dłużnika – możliwości płatnicze, a także stan finansów ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, z uwagi na względy gospodarcze lub też inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie – warto podkreślić ten nieostry zapis, który może stanowić o większej gamie możliwości interpretacyjnych – ZUS może odroczyć termin płatności. Wyłącznie jednak po złożeniu stosownego wniosku przez dłużnika. Istniejący względem ZUS dług może zostać rozłożony na raty. Pamiętajmy, że odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek, a także rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

Co więcej, ZUS od składek, którym przyznano płatność ratalną naliczy odsetek za zwłokę. Równocześnie, w przypadku, gdy dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez ZUS rat pozostała kwota stanie się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę. Ponadto, w razie odroczenia terminu płatności z tytułu składek ZUS ustala opłatę prolongacyjną. Przedmiotowa opłata nie obowiązuje jednak obecnie podczas epidemii Covid-19.