Sprawdź swoje konto na PUE ZUS. Zakład wysyła przedsiębiorcom ważną informację, łącznie otrzyma ją 400 tys. płatników składek

Firma dołącz do dyskusji (37) 18.11.2020
Sprawdź swoje konto na PUE ZUS. Zakład wysyła przedsiębiorcom ważną informację, łącznie otrzyma ją 400 tys. płatników składek

Edyta Wara-Wąsowska

Płatnicy składek powinni zajrzeć na swoje konto na PUE ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że łącznie nawet ok. 400 tys. płatników otrzyma ważną informację dotyczącą składek ZUS.

ZUS wysyła informację przedsiębiorcom. Przypomina m.in. o zadłużeniu

Płatnicy składek, którzy mają konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, powinni na wszelki wypadek sprawdzić, czy nie otrzymali nowej wiadomości. ZUS bowiem wysyła informację przedsiębiorcom, podając w niej wysokość należnych składek, które trzeba opłacić do 30 listopada. Mowa m.in. o zaległościach składkowych.

W teorii każdy przedsiębiorca wie, czy zapłacił na czas składki, w praktyce jednak – mogło dojść do jakieś błędu czy np. nieuwzględnienia wniosku. Jak zapowiedział Zakład, płatnicy sukcesywnie otrzymują informację o zaległościach, a ostatecznie trafi ona do ok. 400 tys. płatników. Informacja została przygotowana na stan 31 października. Z wiadomości z ZUS płatnik składek dowie się m.in., jaka jest wysokość składek, które powinien uiścić do 30 listopada. Do tej kwoty należy dodać jednak także odsetki za zwłokę. Kalkulator, który pomoże płatnikowi wyliczyć kwotę odsetek, znajduje się na PUE ZUS (w „Rozliczenia z ZUS”). Zakład przypomina także, że jeśli przedsiębiorca ma wątpliwości co do danych podanych w informacji, może po prostu sprawdzić aktualny stan rozliczeń z Zakładem – taka opcja również jest dostępna na platformie.

Ulgi w spłacie należności

Warto zaznaczyć, że ZUS nie tylko wysyła informację przedsiębiorcom o stanie ich zadłużenia, ale także przypomina im, z jakich ulg w spłacie należności mogą skorzystać. Po pierwsze – jeśli zadłużenie w ZUS jest stosunkowo niewielkie, to płatnik składek może je uiścić razem z bieżącymi składkami. Jeśli jednak dług jest większy, przedsiębiorca może wystąpić do Zakładu z wnioskiem o rozłożenie należności na raty. Zadłużony płatnik może też skontaktować się z doradcami ZUS-u, którzy przedstawią możliwe warunki spłaty zadłużenia. Zakład przypomina również, że przedsiębiorcy, którzy muszą uiścić zaległe składki, powinni podjąć odpowiednie kroki jak najszybciej. To pozwoli na ograniczenie narastania długu i uniknięcie egzekucji.

Czy możliwe jest wystąpienie o umorzenie składek ZUS?

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w złej sytuacji finansowej, na przykład z powodu pandemii koronawirusa, mogą zastanawiać się, czy możliwe jest umorzenie ich zaległości względem ZUS-u. Teoretycznie płatnicy składek faktycznie mogą wnioskować o umorzenie zaległych składek ZUS, jednak w praktyce mają niewielką szansę na to, że Zakład przychyli się do ich prośby. Znacznie chętniej ZUS zgadza się na zawarcie wspomnianego wyżej układu ratalnego.