Przy kwarantannie lub izolacji przedsiębiorca ma prawo zmniejszyć składki płacone do ZUS. Musi tylko wypełnić ZUS Z-3b

Firma Prawo Dołącz do dyskusji (24)
Przy kwarantannie lub izolacji przedsiębiorca ma prawo zmniejszyć składki płacone do ZUS. Musi tylko wypełnić ZUS Z-3b

Jeżeli przedsiębiorca przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej to ma prawo obniżyć sobie składki płacone do ZUS. Jeśli wypełni druk ZUS Z-3b, to może też uzyskać zasiłek chorobowy za czas, w którym nie mógł prowadzić działalności. To przydatne, kiedy koronawirus wciąż jest silnie obecny, a ZUS Z-3b to prosty wniosek, z którym mało kto będzie miał problem.

Koronawirus może dorwać każdego z nas. Czasem możemy sami uzyskać wynik pozytywny i być zakażonym, a tym samym w izolacji domowej. A czasem ktoś z naszych bliskich może być chory, a my będziemy zmuszeni do przebywania w kwarantannie. W takich sytuacjach zarabianie przez przedsiębiorcę może być bardzo utrudnione. Tym bardziej warto skorzystać z możliwości obniżenia składek do ZUS i zasiłku chorobowego.

Aby móc skorzystać z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne trzeba być przede wszystkim zgłoszonym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wtedy, mamy prawo, w sposób proporcjonalny do dni choroby, obniżyć kwotę płaconych za dany miesiąc składek.

Każdy dzień kwarantanny lub izolacji to możliwość obniżenia płaconych składek

Jeżeli przedsiębiorca nie korzysta z żadnych ulg na start ani preferencyjnych składek, to podstawa do obliczenia wysokości jego wymiaru składek wynosi w 2021 roku 3155,40 złotych w przypadku społecznych i 4242,38 zł w przypadku zdrowotnej. Oznacza to konieczność płacenia co miesiąc 1457,49 złotych, jeżeli prowadzący działalność zgłosił się do wszystkich ubezpieczeń.

Przykładowo, przy miesiącu takim jak marzec, który ma 31 dni i 10 dniach izolacji lub kwarantanny, należy wziąć podstawę 3155,40 złotych, podzielić ją przez liczbę dni w miesiącu oraz pomnożyć przez dni, w których nie była prowadzona działalność:

3155,40 podstawy /31 dni = 101,79 zł
10 dni kwarantanny * 101,79 = 1017,87 złotych
3155,40 zł – 1017,87 zł = 2137,53 złote podstawy

Oznacza to, że za składki społeczne i fundusz pracy przedsiębiorca zapłaci 727,68 złotych zamiast 1075,68. Daje to oszczędność w wysokości 347,99 złotych.

Zmianie nie ulega składka zdrowotna, którą należy opłacić w standardowej wysokości, 381,81 złotych. Oznacza to, że za dany miesiąc przedsiębiorca zapłaci łącznie 1109,49 złotych (727,68 + 381,81) zamiast 1457,49 (1075,68 + 381,81).

Jeżeli nie ma informacji o kwarantannie w systemie, powinniśmy ZUS powiadomić sami

Informację o tym, że jesteśmy na izolacji lub kwarantannie, powinniśmy móc znaleźć na platformie PUE ZUS, w odpowiedniej zakładce. To właśnie informacja tam zamieszczona jest podstawą do ewentualnej wypłaty zasiłku. Dlatego warto sprawdzić, czy dane tam zawarte zgadzają się z tymi faktycznymi. Warto też wspomnieć, że dana zakładka (kwarantanna lub izolacja) będzie widoczna tylko u tych, których faktycznie dotyczy lub u płatników składek, którzy zatrudniają pracowników, u których wystąpiły takie przypadki. Jeżeli więc nie jesteśmy w żadnej z tych grup, to po zalogowaniu do PUE nie zobaczymy takiej zakładki.

Jeżeli nie mamy informacji o kwarantannie, a uważamy, że powinniśmy na takiej być, to powinniśmy złożyć oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Oświadczenie zawiera:

  •  imię i nazwisko oraz numer PESEL,
  • data rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny (dzień, w którym domownik otrzymał informację o dodatnim wyniku testu),
  • data zakończenia kwarantanny (kwarantanna kończy się po 7 dniach od momentu zwolnienia z izolacji zakażonego domownika),
  • imię, nazwisko, numer PESEL osoby zakażonej, a także dzień rozpoczęcia i zakończenia przez nią izolacji w warunkach domowych.

Takie oświadczenie też może być podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby otrzymać zasiłek z potrzebny będzie też druk ZUS Z-3b. Niezależnie czy koronawirus zostanie wykryty u nas, czy jesteśmy tylko na kwarantannie

Oprócz tego do ZUS należy złożyć druk ZUS Z-3b. Jest to zaświadczenie płatnika składek, które składa się, gdy chce się skorzystać z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

ZUS Z-3b to prosty dokument, z którego wypełnieniem poradzi sobie każdy przedsiębiorca. Do wpisania są tam głównie dane firmy oraz to, o jakie świadczenie występujemy. W przypadku izolacji czy kwarantanny będzie to zasiłek chorobowy. Na końcu podajemy, na jaki rachunek bankowy ma zostać wysłana należna kwota.

Dokument można złożyć w formie tradycyjnej, za pomocą poczty lub podczas wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można też złożyć ten druk za pomocą PUE, co będzie najszybszą metodą.

ZUS po otrzymaniu wniosku powinien zweryfikować informację o kwarantannie lub izolacji na podstawie danych z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP).  Dopiero po analizie wyśle nam pieniądze. Z jednej strony przedłuża to czas oczekiwania, z drugiej pozwala uniknąć błędów, które mogłyby prowadzić do tego, że mogłaby do nas trafić kwota, która nam się nie należy, a którą później trzeba byłoby oddać.