Zwolnienie podmiotowe w VAT zostanie ograniczone. Zmiany wejdą w życie jeszcze w tym roku

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (173)
Zwolnienie podmiotowe w VAT zostanie ograniczone. Zmiany wejdą w życie jeszcze w tym roku

Zawsze twierdziłam, że ustawodawcy dbają o to, żebyśmy się nie nudzili. Ostatnio możemy się czuć wyjątkowo zadbani, zwłaszcza w przedmiocie podatku VAT.  Zmian jest wiele.  Począwszy od białej listy podatników VAT, przez zastąpienie deklaracji rozbudowanym JPK po szereg innych bardzo istotnych zmian. Od 1 września zmieni się także zwolnienie podmiotowe z VAT. Nowe przepisy rozszerzają katalog czynności do których nie stosuje się zwolnienia.

Zwolnienie podmiotowe w VAT obejmuje podatników, u których wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 tys. zł (ustawa przewiduje wyjątki w stosowaniu zwolnienia podmiotowego).

Jeśli podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT mimo, że dokonuje czynności, które podlegają opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej, nie rozlicza tego podatku. Tym samym nie odliczy podatku naliczonego. Może jednak zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego i rozliczać VAT na zasadach ogólnych.

Co zmienia projekt ustawy?

Projekt likwiduje zwolnienie podmiotowe niezależnie od sposobu realizacji dostawy dla podatników dokonujących dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli. Ponadto nie będą korzystać ze zwolnienia podatnicy, którzy realizują dostawy na odległość (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna). m.in. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGD i innych tego rodzaju towarów.

Projekt likwiduje też zwolnienie podmiotowe dla podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Usługi te nie są objęte zwolnieniem przewidzianym dla tzw. usług finansowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt7, 12 i 37-41 ustawy o VAT.  Zdaniem projektodawców tego typu usługi są często realizowane dla firm ubezpieczeniowych, które są zwolnione z VAT. Co jest elementem unikania opodatkowania. Ponadto dla celów świadczenia takich usług tworzone są podmioty, które funkcjonują dopóki nie osiągną progu zwolnienia. Następnie podmiot się likwiduje po to, aby utworzyć następny podmiot i dalej móc korzystać ze zwolnienia od podatku.

Dalsze uszczelnianie systemu podatkowego

W uzasadnieniu projektu czytamy, że nowe regulację są związane z procesem uszczelniania VAT. Biorąc pod uwagę zawiłość przepisów, wiele mniejszych podmiotów chętnie korzysta  ze zwolnienia podmiotowego w VAT.  Nie muszą wtedy wypełniać wielu dodatkowych obowiązków jakie niesie ze sobą ustawa. Poza tym, zwyczajnie im się to opłaca. Tymczasem już niebawem kolejna grupa podmiotów będzie rozliczać VAT. Mają już niewiele czasu. Zmiany mają wejść w życie już od 1 września 2019 r.