Zwrot kosztów za odwołany urlop – pracodawca ma prawo ściągnąć pracownika z urlopu, ale musi za to zapłacić

Praca Dołącz do dyskusji (143)
Zwrot kosztów za odwołany urlop – pracodawca ma prawo ściągnąć pracownika z urlopu, ale musi za to zapłacić

Pracownik ma prawo – raz w roku – do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Oczywiście płatnego. Czasem może się jednak zdarzyć, że pracodawca zdecyduje się na przerwanie odpoczynku pracownika. Ma do tego prawo w pewnych sytuacjach, jednak wtedy musi pamiętać, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów za odwołany urlop.

Urlop wypoczynkowy to prawo każdego pracownika

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Odpowiednie przepisy dotyczące tej kwestii znajdziemy m.in. w Kodeksie pracy (art. 152). Przepisy regulują też, do kiedy można wykorzystać zaległy urlop. Czy w takim razie – skoro ustawodawca zabezpieczył prawa pracowników w tym zakresie – czy pracodawca może przerwać urlop wypoczynkowy pracownika? Okazuje się, że tak. Ale tylko w ściśle określonych sytuacjach, co ma zapobiec nadużywaniu tego prawa. Odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe wtedy, gdy obecność pracownika jest niezbędna w firmie lub gdy podczas odpoczynku pracownika zachodzą nieoczekiwane okoliczności. W praktyce oznacza to, że pracodawca powinien przerwać urlop pracownika tylko wtedy, gdy nie ma innego wyjścia. Czyli – pracownik, który przebywa na urlopie jako jedyny w firmie posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązania poważnego problemu, którym należy zająć się jak najszybciej (inaczej pracodawca poniesie ogromne straty). Jeśli ktokolwiek inny może zastąpić pracownika, który jest na urlopie, to odpoczynku nie należy przerywać.

Zwrot kosztów za odwołany urlop

W sytuacji gdy okaże się, że jedynie urlopowicz może np. zapobiec ogromnym stratom firmy, pracodawca ma prawo ten urlop przerwać. Musi jednak pamiętać, że pracownikowi należy się zwrot kosztów za przerwany urlop. Chodzi o koszty związane bezpośrednio z odwołaniem pracownika z urlopu. Wprawdzie próżno szukać katalogu takich ewentualnych wydatków (lub rozbudowanej definicji), jednak łatwo domyślić się, o jakie koszty chodzi. Zwrot kosztów za odwołany urlop obejmuje m.in. koszty transportu do miejsca urlopu, koszty hotelu itd. Czyli wydatki, jakie poniósł pracownik w związku z zaplanowanym przez siebie urlopem.

Pracodawca – co do zasady – powinien sam, bez żadnej interwencji pracownika, wypłacić mu zwrot kosztów za odwołany urlop. Jeśli jednak tak się nie stanie, pracownik powinien złożyć do pracodawcy pismo z prośbą o rekompensatę finansową. W sytuacji gdy pracodawca nie będzie chciał zwrócić kosztów, pracownik może złożyć pozew do sądu pracy.