Będzie zwrot nadpłaty za ciepło. PGE EC ma dobre wiadomości dla odbiorców

Energetyka Finanse Dołącz do dyskusji
Będzie zwrot nadpłaty za ciepło. PGE EC ma dobre wiadomości dla odbiorców

Tylko kilka dni zostało na złożenie oświadczenia o skorzystanie z ustawowego wsparcia dotyczącego maksymalnej ceny za ciepło systemowe. Na szczęście odbiorcy objęci ochroną nie muszą się zbytnio martwić. 

Niższe rachunki za ciepło? Wnioski tylko do 8 marca

Wraz z początkiem miesiąca weszły w życie przepisy dotyczące ochrony odbiorców ciepła systemowego. Na ich mocy wskazane przez ustawodawcę grupy odbiorców są chronione przed nadmiernymi podwyżkami opłat za dostawę ciepła systemowego. Maksymalny wzrost cen nie może w ich przypadku przekroczyć 40 proc. ceny obowiązującej 30 września 2022 r. Przed nadmiernymi podwyżkami chronione są m.in. gospodarstwa domowe, ale również – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe, jednostki organizacji pomocy społecznej, podmioty publicznej opieki zdrowotnej, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Nowe przepisy skutkują tym, że jeśli chronione podmioty zostały objęte podwyżką znacznie wyższą niż wspomniane 40 proc., to od marca ich rachunki za ciepło systemowe zostaną odpowiednio obniżone. PGE Energia Ciepła (PGE EC) przypomina jednocześnie, że gwarancja obejmuje pełną cenę płaconą przez odbiorcę – czyli wartość całego rachunku, razem ze wszystkimi elementami składowymi. Jednocześnie spółka przypomina, że aby skorzystać z rozwiązania wprowadzonego przez rząd, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia do dystrybutora ciepła. Należy to zrobić do 8 marca – na dopełnienie obowiązku pozostało zatem jedynie kilka dni.

Dobra wiadomość dla odbiorców objętych ustawową ochroną jest jednak taka, że w większości przypadków to nie oni muszą złożyć odpowiednie dokumenty – a pełnomocnicy, czyli m.in. zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielnie. Tym samym gospodarstwa domowe nie muszą składać żadnych wniosków (wyjątkiem są tu domy jednorodzinne). Jednocześnie PGE EC zaznacza również, że jeśli pełnomocnicy złożyli oświadczenia w ramach poprzedniej ustawy – z 15 września 2022 r. – to teraz nie muszą już dopełniać wskazanych wyżej formalności. Oświadczenia złożone wcześniej zachowują bowiem ważność.

Pozostaje jednak pytanie, czy odbiorcy objęci ochroną otrzymają zwrot nadpłaty za ciepło. I w tej kwestii PGE EC ma dobrą wiadomość dla uprawnionych do skorzystania z ochrony.

Zwrot nadpłaty za ciepło: mieszkańcy nie muszą składać wniosków

Jak zwraca uwagę PGE EC, odbiorcy otrzymają również zwrot nadpłaty za ciepło – ustawa obowiązuje bowiem z mocą wsteczną, od 1 października 2022 r. Za okres od października do końca lutego odbiorcom, których podwyżki za ciepło były większe niż 40 proc., przysługuje zatem nadpłata. Co jednak istotne, mieszkańcy nie muszą składać wniosków o zwrot.

Ochrona ustawowa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2023 r.