Czy jeśli zwracamy towar, to czy sprzedawca może od nas wymagać dołączenia paragonu? A jeśli tak – to w jakich sytuacjach?

Prawo Zakupy Dołącz do dyskusji (159)
Czy jeśli zwracamy towar, to czy sprzedawca może od nas wymagać dołączenia paragonu? A jeśli tak – to w jakich sytuacjach?

W ostatnim czasie wzrosła sprzedaż przez internet. Ze względu na jej specyfikę wiele rzeczy zwracamy po ich otrzymaniu. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dniu wydaje się stosunkowo proste. Oprócz obowiązkowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedawcy często wymagają również dołączenia do paczki paragonu. Czy jest to zgodne z prawem?

Zwrot towaru bez paragonu — kiedy?

Procedura zwrotu towarów zakupionych przez internet jest stosunkowo prosta. Wysyłamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem na adres sprzedawcy. Ten, w ciągu 14 dni, powinien zwrócić nam pieniądze. Bardzo często zdarza się jednak, że obok oświadczenia sprzedawca żąda od nas również dowodu zakupu, czyli paragonu. Czy jest to zgodne z przepisami? Nie do końca.

Zwrot bez paragonu nie jest nową kwestią i był już wielokrotnie poruszany przez UOKiK. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu zwroty dokonywane na podstawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie muszą zawierać paragonu. Mało tego, żądanie dołączenia paragonu i uzależnianie od tego przyjęcia zwrotu jest niezgodnie z prawem. Sprzedawca za takie praktyki może ponieść karę finansową.

Założeniem stworzenia rozwiązań prawnych dotyczących zwrotu towaru zakupionego przez internet było maksymalne uproszczenie procedury. W związku z tym tworzenie kolejnych obowiązków formalnych uważane jest za zbędne. Sklep internetowy nie może wymagać od konsumenta dołączenia do zwracanego towaru paragonu. Podobnie jak nie może takich obowiązków umieszczać w regulaminach sklepu. Tego typu postanowienia znajdują się na liście niedozwolonych postanowień umownych.

Zwrot towaru bez paragonu w sklepie stacjonarnym

Procedury zwrotu w opisanym wyżej przypadku nie można mylić z bardzo często przyznawanym prawem do zwrotu towaru w sklepach stacjonarnych. Nie jest ono uregulowane żadnymi przepisami i zależy całkowicie od polityki wewnętrznej danego sklepu. W takich przypadkach wymóg okazania paragonu jest jak najbardziej obowiązkowy, jeżeli oczywiście sklep tego wymaga. W tym przypadku nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Oczywiście sprzedawca może uznać taki zwrot, ale zwykle bez przedstawienia paragonu jest to mało prawdopodobne.