PiS dało 500 zł rodzicom, PSL chce dać 1000 zł każdemu… sołtysowi!

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (617)
PiS dało 500 zł rodzicom, PSL chce dać 1000 zł każdemu… sołtysowi!

Walka o wyborców trwa. PSL chce, aby każdy sołtys w Polsce dostał 1000 zł pensji.

Obywatele w Polsce bardzo chętnie korzystają z każdej formy rozdawnictwa, ostatnio najpopularniejszą formą jest rozpropagowany przez Rząd PiS i media program 500+. Ciekawostką jest jednak to, że Polskie Stronnictwo Ludowe chce chyba przebić tę ofertę i proponuje miesięcznie 1000 zł każdemu sołtysowi w Polsce.

Sołtysi pełnią funkcję organu wykonawczego w gminie. Jest on wybierany na zebraniach wiejskich przez społeczność. W Polsce jest oficjalnie zarejestrowanych ponad 40 000 sołtysów. Jest to spora rzesza społeczników, bo prócz tego, że większość z nich pracuje we własnych gospodarstwach, to jednocześnie pomagają oni gminie w kontaktach z lokalną społecznością.

Sołtys nie tylko zajmuje się interesami społeczności wiejskiej w gminach, ale także przekazuje mieszkańcom wsi uchwały rady gminy, zajmuje się pobieraniem podatków, a także uczestniczy w zebraniach rady gminy. Często bywa także pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a wójtem lub innymi organami władzy gminnej.

Aby docenić pracę sołtysów, Polskie Stronnictwo Ludowe chce, aby dla każdego sołectwa w Polsce przyznano miesięczne wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją. PSL wnosi, aby była to połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, czyli około 1000 zł. Dodatkowo sołtysom przysługiwałby zwrot kosztów poniesionych w związku z podróżami służbowymi.

Co więcej, przyznanie świadczenia byłoby równoznaczne z przeliczeniem go, jako dodatku do wyliczenia podstawy emerytury. Rocznie budżet państwa musiałby wysupłać na to z kasy ponad 500 mln złotych.

Warto zaznaczyć, że do wyborów na sołtysa zgłaszają się oni samodzielnie lub dzięki poparciu społeczności. Sołtysi to osoby cieszące się zazwyczaj zaufaniem większości lokalnej społeczności. Niejednokrotnie są to ludzie, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, mają swoje gospodarstwa i dobrze nimi zarządzają. Społeczność docenia także działalność na rzecz wsi i ludzi ją zamieszkujących.

Czy sołtys powinien pełnić swoją funkcję tak jak do tej pory społecznie, czy liczyć na wynagrodzenie? Czy wypłacanie miesięcznej pensji wpłynie na zapał sołtysów, czy skłoni osoby, które dotychczas nie myślały o ubieganiu się o to stanowisko, do zmiany podejścia i walki o pieniądze? Czy budżet Państwa udźwignie kolejne kilkadziesiąt milionów przekazane rzeczy ponad 40 000 sołtysów? A może jest to zagrywka PSL, mająca na celu poprawę wizerunku partii w oczach wyborców?

Grafika tytułowa pochodzi z gry komputerowej Sołtys, LK Avalon