Prawie 16 tys. zł dotacji na jednego pracownika. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w lokalnych urzędach pracy

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (51)
Prawie 16 tys. zł dotacji na jednego pracownika. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w lokalnych urzędach pracy

Przedsiębiorcy – mimo że pomoc z tarcz antykryzysowych praktycznie się wyczerpała – mogą wnioskować jeszcze o inne formy wsparcia. Nie zawsze będą one tak atrakcyjne jak bezzwrotne środki na bieżącą działalność gospodarczą, jednak wciąż – mogą przydać się wielu przedsiębiorcom, a nawet zatrudnianym przez nich osobom. Firmy mogą ubiegać się np. o prawie 16 tys. zł dotacji na pracownika – oczywiście pod pewnymi warunkami.

Prawie 16 tys. zł dotacji na pracownika. Ale tylko na szkolenia i kursy

Przedsiębiorcy, któremu zależy na rozwoju firmy, powinno również zależeć na rozwoju pracowników. A co za tym idzie – na wysyłaniu ich na różne szkolenia, kursy czy studia podyplomowe, dzięki którym zdobędą nowe umiejętności mogące przydać się w wykonywanej na co dzień pracy. Teraz przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie kształcenia pracowników.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce prowadzą nabór wniosków o dofinansowanie na szkolenie. Można pozyskać prawie 16 tys. zł dotacji na pracownika (dokładnie 15 855 zł). Limit dofinansowania na jednego pracownika nie może bowiem przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Przedsiębiorca zainteresowany dofinansowaniem powinien najpierw upewnić się, że lokalny PUP prowadzi już (albo jeszcze) nabór wniosków. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zabezpieczyło w tym roku 240 mln zł na pokrycie kosztów programu.

Co ważne, mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać pieniądze, które pokryją 100 proc. kosztów udziału pracownika w szkoleniu (chociaż jednocześnie przy utrzymaniu limitu 16 tys. zł). Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają więcej pracowników (małe i średnie firmy) będą musieli wnieść wkład własny (czyli pokryć co najmniej 20 proc. kosztów szkolenia).

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

Zgodnie z informacją zamieszczoną na rządowej stronie, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na:

  • kursy i studia podyplomowe, w których udział wezmą pracownicy – z inicjatywy własnej lub pracodawcy,
  • badania lekarskie i psychologiczne (jeśli okażą się niezbędne),
  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które będzie można zaspokoić z środków KRS,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Tym samym w rzeczywistości niemal 16 tys. zł dotacji na jednego pracownika przedsiębiorca nie musi przeznaczać tylko i wyłącznie na zakup szkolenia czy kursu, ale też np. na badania i ubezpieczenie.

Szczegółowe informacje o KFS można znaleźć na tej stronie. Wnioski należy składać do PUP właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania działalności. Należy pamiętać, że terminy naborów (i szczegółowe wymagania) mogą się od siebie różnić.