Nawet 20 tys. zł na jednego pracownika. Tyle mogą otrzymać przedsiębiorcy, ale środki trzeba wydać na konkretny cel

Finanse Firma Dołącz do dyskusji
Nawet 20 tys. zł na jednego pracownika. Tyle mogą otrzymać przedsiębiorcy, ale środki trzeba wydać na konkretny cel

Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie w wysokości nawet 20 tys. zł na jednego pracownika. Środki można jednak przeznaczyć tylko na konkretny cel.

20 tys. zł na jednego pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Część przedsiębiorców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne jest podnoszenie kompetencji swoich pracowników. Pracodawcy, którzy chcą zatrudnionym opłacić uczestnictwo w kursach rozwijających ich umiejętności, mogą ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 20 tys. zł na jednego pracownika.

Jakie warunki muszą być spełnione, by pracodawca mógł pozyskać środki? Po pierwsze, ze wsparcia mogą skorzystać pracodawcy będący osobami fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi zatrudniającymi co najmniej jednego pracownika (na podstawie umowy o pracę). Pracodawcy muszą też spełnić dodatkowe kryteria; są one co roku ustalane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Radę Rynku Pracy. W tym roku wsparcie będzie udzielane tym przedsiębiorcom, którzy wpisują się w co najmniej jeden z priorytetów kształcenia przyjętych na 2024 r. Mowa o kształceniu ustawicznym:

  • w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
  • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (mowa o zawodach wskazanych w aktualnym Barometrze zawodów),
  • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  • osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
  • osób pracujących w branży motoryzacyjnej,
  • osób po 45. roku życia,
  • w zakresie umiejętności cyfrowych,
  • w zakresie zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Oprócz tego wspierane będzie również kształcenie ustawiczne w firmach, w których pracodawcy zatrudniają cudzoziemców.

Dofinansowanie można otrzymać na kursy i studia podyplomowe realizowane przez pracownika, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie określonych umiejętności, a nawet badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia danego kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu przez pracownika tego kształcenia.

Na jakie środki mogą liczyć przedsiębiorcy?

Wiadomo już zatem, jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, by móc ubiegać się o wsparcie. Na jaką kwotę może jednak liczyć? Co do zasady pracodawca może uzyskać środki na sfinansowanie kształcenia w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów – przy czym nie może być to jednocześnie więcej 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. W jeszcze lepszej sytuacji są mikroprzedsiębiorstwa; firmy zatrudniające do 9 pracowników mogą ubiegać się o środki w wysokości 100 proc. poniesionych kosztów (przy czym również i w tym przypadku obowiązuje ograniczenie do 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie ok. 20 tys. zł).

Środkami dysponują powiatowe urzędy pracy.