Nawet ponad 30 tys. zł dotacji na stanowisko pracy. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w powiatowych urzędach pracy

Finanse Firma dołącz do dyskusji (34) 17.02.2021
Nawet ponad 30 tys. zł dotacji na stanowisko pracy. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w powiatowych urzędach pracy

Edyta Wara-Wąsowska

Nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość, że mogą otrzymać nawet ponad 30 tys. zł dotacji na stanowisko pracy. Mowa o pieniądzach na wyposażenie lub doposażenie stanowiska. O środki można ubiegać się z powiatowego urzędu pracy. 

Nawet ponad 30 tys. zł dotacji na stanowisko pracy. Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Przedsiębiorcy, którzy chcą stworzyć nowe stanowisko pracy lub je doposażyć, mogą ubiegać się o specjalną refundację kosztów z powiatowego urzędu pracy. Muszą jednak spełnić kilka warunków.

Pierwszym z nich jest prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 6 miesięcy. Ponadto w ciągu pół roku przed złożeniem wniosku przedsiębiorca nie może zwolnić pracownika ani rozwiązań z nim umowy na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

Kolejny warunek może być dla wielu przedsiębiorców obecnie trudny do spełnienia – aby móc ubiegać się o nawet ponad 30 tys. zł dotacji na stanowisko pracy przedsiębiorca nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Oznacza to również, że nie może zalegać ze składkami ZUS, podatkami czy wypłatą wynagrodzenia dla pracowników. Ostatni warunek? Przedsiębiorca nie może być skazany za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich dwóch lat.

Należy jednocześnie pamiętać, że dofinansowanie można uzyskać jedynie na zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, który nie jest obecnie zatrudniony oraz nie wykonuje żadnej innej pracy zarobkowej. Dodatkowo wymagany okres zatrudnienia wynosi 24 miesiące.

Maksymalna wysokość środków do uzyskania to kwota nieprzekraczająca 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, czyli w tym momencie – 31.013,58 zł.

Złożenie wniosku i refundacja kosztów

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy. Przedsiębiorca musi pamiętać, żeby złożyć wniosek przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej i poniesieniem kosztów wyposażenia jej stanowiska. Najpierw przedsiębiorca podpisuje umowę z urzędem, następnie dokonuje zakupów, a na sam koniec – zatrudnia pracownika.

Na co można przeznaczyć uzyskane dofinansowanie? Przedsiębiorca może wydać środki na przygotowanie lub doposażenie istniejącego stanowiska pracy, czyli na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP i wymaganiami ergonomii.

Co istotne, same środki trafią do przedsiębiorcy dopiero po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów, jakie poniósł on na wyposażenie lub doposażenie stanowiska od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia pracownika. Przy okazji przedsiębiorcy powinni również pamiętać, by zapoznać się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia w PUP, w którym zamierzają złożyć wniosek. Zdarza się, że urząd określa dodatkowe wymagania, które muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o refundację kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *