ZUS przeżywa oblężenie. Wnioski o nowe 500 plus (i to nie na dziecko) spływają lawinowo

Społeczeństwo Zdrowie dołącz do dyskusji (14) 10.09.2019
ZUS przeżywa oblężenie. Wnioski o nowe 500 plus (i to nie na dziecko) spływają lawinowo

Paweł Mering

O świadczenie uzupełniające, tzw. 500 plus dla niesamodzielnych, można się już ubiegać, chociaż przepisy umożliwiające jego wypłacanie jeszcze nie weszły w życie. Jak opisuje TVP, wnioski spływają wręcz lawinowo, a zainteresowanie otrzymaniem świadczenia jest ogromne.

500 plus dla niesamodzielnych

Świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych przysługuje osobom niepełnosprawnym, które co prawda ukończyły 18 lat, ale są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Ustawodawca wprowadził także próg „dochodowy”, który wynosi 1600 złotych. Co ważne, do tej sumy wliczają się wszystkie przysługujące osobie ubiegającej się o 500 plus dla niesamodzielnych świadczenia z funduszy publicznych.

Według przepisów świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym spełnione zostały warunki, regulujące możliwość otrzymania 500 plus dla niesamodzielnych. Jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

Jak w rozmowie z TVP tłumaczy prof. UW dr hab. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Liczba złożonych dokumentów potwierdza, że nasza decyzja o udostępnieniu formularza wniosku na miesiąc przed wejściem w życie przepisów o świadczeniu 500 plus dla osób niesamodzielnych była bardzo trafna i spełniła oczekiwania naszych klientów. Jeżeli ktokolwiek ma problem z wypełnieniem wniosku, lub choćby z samym zrozumieniem warunków niezbędnych do uzyskania świadczenia, zapraszam na nasze sale obsługi lub do kontaktu z centrum obsługi telefonicznej ZUS, gdzie działa specjalna linia obsługująca wyłącznie klientów w sprawach nowego świadczenia

Skoro przepisy nie weszły jeszcze w życie, to kiedy będzie można spodziewać się rozpoczęcia wypłacania świadczeń?

500 plus dla niesamodzielnych — od kiedy?

Zgodnie z przepisami ustawy, regulującej przedmiotowe świadczenie, rozpatrywanie wniosków rozpocznie się w momencie wejścia w życie przepisów, czyli od 1 października. Wnioski już spływają i to wręcz lawinowo, chociaż nie powinno to nikogo dziwić

Według przewidywań ZUS, uprawnionych do świadczenia może być ponad 800 tys. osób. Wobec 600 tys. osób prawdopodobnie będzie istniała konieczność przebadania przez lekarza orzecznika w celu ustalenia niezdolności do samodzielnej egzystencji.

500 plus dla niepełnosprawnych (niesamodzielnych) to różnie oceniana reakcja rządzących na m.in. protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy — w przeciwieństwie do większości społeczeństwa — nie są w stanie poprawić swojej sytuacji materialnej. Jest to element piątki Kaczyńskiego, ale jednak niezbędny krok, bo poziom wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych świadczy o — po prostu — humanitaryzmie.