Przedsiębiorcy mogą ponownie starać się o nawet 6 tys. zł dopłaty do pensji pracownika. Jest jednak jeden haczyk

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (7)
Przedsiębiorcy mogą ponownie starać się o nawet 6 tys. zł dopłaty do pensji pracownika. Jest jednak jeden haczyk

Przedsiębiorcy na mocy nowego rozporządzenia mogą ubiegać się nawet o 6 tys. zł dopłaty do pensji pojedynczego pracownika. Niestety – jest jednak pewien problem.

Nawet 6 tys. zł dopłaty do pensji na mocy nowego rozporządzenia: kto może się o nie ubiegać?

O dopłaty do pensji pracowników w wysokości 2 tys. zł za jeden miesiąc (na jednego pracownika) przedsiębiorcy mogli ubiegać się już wcześniej. Są to świadczenia na ochronę miejsc pracy, a celem pomocy jest umożliwienie pracodawcy dalsze zatrudnianie pracowników – bez konieczności ich zwalniania mimo ograniczeń nałożonych na dany rodzaj działalności. Świadczenie jest przyznawane na okres maksymalnie trzech miesięcy. Łącznie na jednego pracownika przedsiębiorca może otrzymać zatem 6 tys. zł.

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego również umożliwia pracodawcom wnioskowanie o dopłaty do pensji zatrudnianych przez niego osób. Muszą jednak spełniać odpowiednie warunki. Po pierwsze 0 mieć odpowiedni kod PKD określający przeważającą działalność. Rządowa lista obejmuje w tym wypadku kody 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z. Działalność o określonym kodzie musieli prowadzić na dzień 30 listopada 2020 r. Oprócz tego przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej o 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Wniosek o dopłaty do pensji dla osób zatrudnianych w firmie pracodawca może złożyć do 31 marca.

Niestety, jest pewien problem – chodzi o przedsiębiorców, którzy już pozyskali dopłaty na podstawie poprzedniego rozporządzenia z dnia 19 stycznia. Jeśli otrzymał świadczenia na okres krótszy niż trzy miesiące, może starać się o dopłaty także na podstawie nowych przepisów – ale pod warunkiem, że łączny okres, na jaki przyznano świadczenia (zarówno na podstawie starego jak i nowego rozporządzenia) nie przekracza trzech miesięcy. Jeśli zatem przedsiębiorca już na mocy poprzedniego rozporządzenia otrzymał świadczenia za okres trzech miesięcy, nie może ponownie złożyć wniosku. Z kolei jeśli otrzymał, ale np. na jeden miesiąc – to na podstawie nowych przepisów może ubiegać się o dopłaty do pensji na kolejne dwa miesiące.

O co jeszcze mogą wnioskować przedsiębiorcy na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lutego?

Świadczenia na ochronę miejsc pracy to nie jedyna forma pomocy, o którą mogą starać się przedsiębiorcy na mocy rozszerzonej tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. Oprócz tego w grę wchodzi również zwolnienie ze składek ZUS za luty, świadczenie postojowe oraz dotacja 5 tys. zł dla firm w marcu – nawet dwukrotna lub trzykrotna. Szczegółowe warunki uzyskiwania wymienionych ulg i świadczeń opisaliśmy już na Bezprawniku w zalinkowanych wyżej tekstach.