Błędny przelew można niekiedy anulować. Drobna pomyłka może jednak mimo wszystko mieć fatalne skutki

Finanse Dołącz do dyskusji
Błędny przelew można niekiedy anulować. Drobna pomyłka może jednak mimo wszystko mieć fatalne skutki

Przelew pieniędzy to rutynowa czynność, którą wielu z nas wykonuje przynajmniej kilka razy w miesiącu. Przez pośpiech i roztargnienie niestety zdarza się, że popełnimy błąd, a środki trafią nie tam, gdzie powinny. Czy można anulować błędny przelew? 

Czy można anulować błędny przelew? – drobna pomyłka, fatalne skutki

Przelew pieniędzy to proces polegający na przekazaniu środków finansowych z jednego konta bankowego na drugie. To codzienna czynność dla wielu z nas, płacących rachunki lub pożyczających pieniądze rodzinie i znajomym. Niestety nawet największe skupienie nie zawsze ustrzeże nas przed popełnieniem błędu. Niepoprawny numer rachunku albo zła kwota? Takie rzeczy się zdarzają. Wówczas pojawia się pytanie: co zrobić, by anulować przelew i odzyskać pieniądze?

Przypadkowy błąd przelewu – jak odzyskać pieniądze?

Przypadkowy błąd przelewu to sytuacja, która może przydarzyć się każdemu z nas. Niestety skutki takiej pomyłki mogą być bardzo nieprzyjemne, a odzyskanie pieniędzy nie zawsze jest proste i szybkie.

Jeśli zauważymy błąd, powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, który ten przelew wykonał. Niekiedy bank zdąży anulować przelew przed jego zaksięgowaniem, co oznacza, że pieniądze nie opuszczą naszego konta. Jeśli przelew został zaksięgowany, a pieniądze trafiły na niewłaściwe konto, należy jak najszybciej skontaktować się z właścicielem rachunku i poprosić go o zwrot nienależnie przelanej mu kwoty.

Gdy właściciel konta odmówi, powinniśmy zwrócić się do mediatorów finansowych. Ci specjaliści pomagają w rozwiązywaniu sporów pomiędzy bankami i między klientami banków. W ostateczności, jeśli żaden z powyższych sposobów nie przyniesie skutku, konieczne może być skorzystanie z pomocy prawnika i wytoczenie sprawy sądowej.

W przypadku, gdy bank podejrzewa, że błąd został popełniony w celach oszukańczych, najpewniej zdecyduje o przekazaniu sprawy organom ścigania.

Błędny przelew – jakie dokumenty są potrzebne do odzyskania pieniędzy?

W anulowaniu błędnego przelewu kluczową rolę odgrywają dowody. W pierwszej kolejności warto mieć potwierdzenie wykonania przelewu, określające dane nadawcy i odbiorcy, datę i godzinę, kwotę oraz numer rachunku bankowego, z którego przelew został wykonany. Jeśli był to przelew online, należy zachować wydruk lub zrzut ekranu potwierdzający wykonanie przelewu, a także zapisy dotyczące transakcji w historii rachunku bankowego. Tak samo warto zachować dowody potwierdzające próby kontaktu z właścicielem konta oraz dokumenty i korespondencję związane z procesem odzyskiwania pieniędzy.

Czy bank odpowiada za błędny przelew?

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, gdy dojdzie do wykonania przelewu na konto niewłaściwego odbiorcy, bank osoby dokonującej przelewu musi podjąć działania dotyczące błędnego odbiorcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia incydentu przez płatnika.

Po pierwsze, jeśli to bank popełnił błąd przy wykonaniu przelewu, to jest on odpowiedzialny za dokonanie zwrotu błędnie przelanych środków. Po drugie, jeżeli błąd przelewu został popełniony przez klienta, ale bank nie wykonał swoich obowiązków związanych z kontrolą lub weryfikacją danych, również może ponieść część odpowiedzialności za wygenerowane straty.

Jednakże w większości przypadków banki nie odpowiadają za błędne przelewy, ponieważ ich rola polega na przeprowadzeniu transakcji na podstawie danych podanych przez klienta. W takim przypadku klient ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany przelew. Warto jednak zwrócić uwagę, że banki oferują różne narzędzia i usługi, które pozwalają klientom na minimalizowanie ryzyka popełnienia błędów w trakcie przelewu. Do takich usług należą np. weryfikacja numeru rachunku bankowego oraz automatyczne uzupełnianie danych podczas transferu środków.