Bank musi zwrócić koszty pogrzebu

Finanse Gorące tematy Rodzina Społeczeństwo dołącz do dyskusji (78) 07.07.2019
Bank musi zwrócić koszty pogrzebu

Agata Łuczak

Trudny czas, jakim jest żałoba, często wyłącza myślenie o pieniądzach u ludzi pogrążonych w cierpieniu. Dlatego zawsze możesz pomóc odzyskać pieniądze przeznaczone na koszty pogrzebu od banku. Sprawdź jak to zrobić.

Jak pokryć koszty pogrzebu?

Jak się okazuje, jest na to kilka sposobów. Można oczywiście pochówek sfinansować samodzielnie. To jest wyjście najprostsze, bez chodzenia po urzędach i udowadniania, że nie chcesz tych pieniędzy wyłudzić. Jednak jest to droga najbardziej kosztowna. Druga opcja to zasiłek z ZUS, zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887). Tutaj natomiast kwota zasiłku to maksymalnie 4000 zł i nie ma znaczenia czy poniesione koszty pogrzebu są wyższe. Jeśli koszty te poniosło kilka osób jednocześnie, to świadczenie jest wypłacane proporcjonalnie do poniesionych kosztów. O zasiłek można ubiegać się w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci osoby, po której zasiłek ten przysługuje. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać dokumenty pocztą, a nawet elektronicznie przy użyciu profilu zaufanego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Poza tymi opcjami jest jeszcze trzecia, o której dużo osób nie wie.

O zwrot kosztów pogrzebu możesz zgłosić się do banku

Tak możesz zgłosić się do banku i nawet powinieneś. Musisz udać się do banku, w którym zmarła osoba miała konto bankowe i zgromadzone tam środki. Gwarantuje to art. 55, który zawarty jest w ustawie Prawo bankowe. W myśl tego przepisu bank zobowiązany jest do wypłaty pieniędzy z rachunków zmarłego klienta, osobie, która przedstawiła dokumenty, zgodnie z którymi poniosła koszty organizacji pogrzebu. Bank rozpatruje ten wniosek, biorąc jednocześnie pod uwagę, by wnioskowana kwota nie przekraczała kosztów organizacji pogrzebu zgodnie z przyjętymi normami w danym środowisku. Wypłacenie wyższej kwoty to już ryzyko banku. Czyli zapis ten pozostawia odrobinę miejsca na subiektywną interpretację przepisu i ocenę czy dany wydatek jest standardowym wydatkiem w danym regionie, czy danej grupie społecznej. Jednakże żaden przepis wewnętrzny czy regulamin banku nie zwalnia go z obowiązku zwrotu pieniędzy za poniesione koszty pogrzebu. Dokładnie rzecz ujmując, to art.55 nakłada na bank wręcz obowiązek wypłaty tych środków.

Tylko jedna osoba dostanie zwrot środków

To bardzo istotne, by zgłosiła się po te pieniądze osoba, która rzeczywiście sfinansowała koszty pogrzebu. Nie musi ona należeć do rodziny zmarłego, wystarczy, że przedstawi faktury zawierające jej dane osobowe, które świadczą o tym, że ona poniosła te opłaty. To ważne, ponieważ jeśli po zwrot poniesionych środków zgłosi się tylko jedna osoba, a koszty poniosło więcej osób, to zwrot otrzyma tylko ta pierwsza. Środki na ten cel bank wypłaca tylko raz. Trzeba też wiedzieć, że wypłacona kwota na koszty pogrzebu nie wchodzi w masę spadkową. Jest to wyjątek wprowadzony poprzez zapis w Prawie bankowym, ponieważ zdarza się, że należyci spadkobiercy nie są zainteresowani organizacją pogrzebu i zapłatą za niego. Wtedy osoba, która chce to wziąć na siebie, może odzyskać zainwestowane pieniądze, a jednocześnie zapewnić zmarłemu godny pochówek.

Śmierć i żałoba to trudny czas, a koszty pogrzebu są wysokie, co przysparza dodatkowych zmartwień rodzinie czy przyjaciołom. Warto wiedzieć gdzie można zgłosić się po pomoc i co należy nam się zgodnie z prawem. Jeśli chcesz, by  twoje pieniądze otrzymała konkretna osoba, to udaj się do banku i złóż dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Możesz tam wskazać jedynie osoby wymienione w ustawie tj. małżonka, rodzeństwo, wstępnych lub zstępnych. Nie mogą to być osoby obce czy z dalszej rodziny. W takim wypadku wskazane w dyspozycji pieniądze nie wchodzą w masę spadkową. Coraz częściej ludzie myślą o swojej przyszłości również pod kątem zabezpieczenia rodziny na wypadek śmierci.