Nawet jeśli na fakturze był błędny opis transakcji, to podatnik i tak zachowuje prawo do odliczenia podatku

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (46)
Nawet jeśli na fakturze był błędny opis transakcji, to podatnik i tak zachowuje prawo do odliczenia podatku

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców – tym razem w kwestii odliczania podatku. Nawet, jeśli towar na fakturach był określony w sposób nieprawidłowy, to nie pozbawia to podatnika prawa do odliczenia podatku. A trzeba dodać, że skarbówka była przeciwnego zdania. Wątpliwości jednak rozwiał wyrok WSA z 11 lipca 2019 r.

WSA nie przychyliło się do interpretacji przepisów przez fiskusa

Wszystko zaczęło się od tego, że Naczelnik Urzędu Skarbowego, a następnie także i Dyrektor Izby Skarbowej, uznali w przypadku jednego z podatników, że nie powinien mieć on prawa do odliczenia podatku, jeśli towary na fakturze zostały błędnie oznaczone. Sprawa trafiła do WSA, który uchylił decyzję skarbówki, ale fiskus nie zamierzał się poddawać i wniósł skargę kasacyjną. NSA uchylił z kolei zaskarżony wyrok. Mogłoby się zatem wydawać, że podatnik musi pogodzić się z tym, że błędny opis transakcji pozbawi go prawa do odliczenia podatku.

Postępowanie zostało zawieszone, ponieważ w analogicznej sprawie WSA postanowił złożyć zapytanie do TSUE o zgodność zastosowanej wykładni przepisów z jedną z unijnych dyrektyw. Zgodnie z tą wykładnią podatnik został pozbawiony prawa do odliczenia podatku właśnie ze względu na błędny opis transakcji na fakturze. I to mimo – co warto zaznaczyć – przedstawienia skarbówce odpowiednich dokumentów i złożenia wyjaśnień. A z nich już jasno wynikało, co było faktycznym przedmiotem transakcji, jak również i to, że faktycznie miała ona miejsce.

TSUE ma jednak inne zdanie na ten temat i nie pozbawia podatnika prawa

TSUE w wyroku z 13 grudnia 2018 r. uznał, że prawo do odliczenia podatku przysługiwało podatnikowi mimo błędnego opisu transakcji na fakturze. Jedyny warunek, jaki podatnik musiał spełnić w takiej sytuacji, dotyczył złożenia potrzebnych dokumentów i wyjaśnień jeszcze przed podjęciem decyzji przez skarbówkę.

Z kolei jeśli chodzi o transakcje objęte odwrotnym obciążeniem, WSA wziął też pod uwagę rozstrzygnięcie TSUE w analogicznej sprawie skierowanej do Trybunału w 2017 r. przez sąd węgierski. Wtedy unijny trybunał uznał, że skarbówka wprawdzie ma prawo do odmowy odliczenia VAT w przypadku nieprawidłowo wystawionych faktur, ale jednak usługobiorca powinien mieć możliwość  skierowania swojego wniosku bezpośrednio do fiskusa, gdyby zwrot VAT nieprawidłowo wykazanego na fakturze podatku okazał się nadmiernie utrudniony lub niemożliwy.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców za prawem do odliczenia podatku

Taką interpretację przepisów w pełni poparł Rzecznik MŚP – jego zdaniem podatnikowi powinno przysługiwać prawo do odliczenia naliczonego podatku. Ostatecznie WSA 11 lipca 2019 r. uchylił decyzję Dyrektora Informacji Skarbowej oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zdaniem sądu pozbawianie podatnika prawa do odliczenia podatku tylko ze względu na błędny opis transakcji na fakturze jest bezzasadne. Dodatkowo jeśli chodzi o transakcje objęte odwrotnym obciążeniem konieczne jest zapewnienie przez sąd krajowy przestrzegania przez fiskusa zasad neutralności i efektywności. Czyli w istocie – zapewnienie podatnikowi prawa do zwrotu zapłaconego podatku VAT.

Wyrok nie jest prawomocny.