Został już tylko miesiąc na wysterylizowanie i zaczipowanie twojego zwierzaka na koszt warszawskiego podatnika

Codzienne Dobre wiadomości Środowisko dołącz do dyskusji (24) 06.11.2019
Został już tylko miesiąc na wysterylizowanie i zaczipowanie twojego zwierzaka na koszt warszawskiego podatnika

Jakub Kralka

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przypomina, że tylko do 13 grudnia 2019 r. (lub wcześniejszego wyczerpania środków finansowych) można bezpłatnie zaczipować, wysterylizować lub wykastrować naszego zwierzaka.

Uchwała nr VII/123/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. może być oceniana na wiele różnych sposobów. Ktoś może powiedzieć, że to marnowanie publicznych pieniędzy, takie 500 plus dla zwierząt. Zdaniem innych będzie to wspaniała inicjatywa, która kryje za sobą ważny cel publiczny. Chodzi wszakże o realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy.

Przykładowo – sterylizacja kota w mojej klinice weterynaryjnej to wydatek rzędu kilkuset złotych. Warszawa bierze ten wydatek na siebie, a promocja zaadresowana jest do właścicieli psów i kotów, zamieszkujących na terenie Warszawy.

Kto może za darmo zaczipować kota lub psa w Warszawie?

„Promocja” adresowana jest do posiadaczy zwierząt, które ukończyły przynajmniej 12 tygodni. Psy dodatkowo muszą posiadać aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie. Musimy też potwierdzić prawo do zwierzęcia, np. książeczką zdrowia lub jego paszportem.

Następnie, po okazaniu naszego dowodu tożsamości, konieczne jest wypełnienie w 2 egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota.

Kto może za darmo wysterylizować i wykastrować kota i psa?

Warunkiem koniecznym jest ukończenie przez naszego pupila 6 miesiąca życia i uprzednie zaczipowanie go. Pies musi mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, nadal musimy udowodnić prawo do zwierzęcia, wypełnić wniosek o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji” i przedstawić swój dowód tożsamości. Dodatkowym warunkiem, o którym miasto nie wspomina przy czipowaniu, jest posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka”.

Listę lecznic, które podejmują się czipowanie, kastracji i sterylizacji na koszt miasta znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej. W większości dzielnic znajduje się przynajmniej jedna kompetentna placówka. I tutaj warto zwrócić uwagę, że nie jesteśmy przywiązani do jednej dzielnicy – byle zabiegu dokonać w obrębie miasta.