Część pracowników może liczyć na darmowe posiłki od pracodawcy. Gwarantuje to Kodeks pracy

Praca Dołącz do dyskusji
Część pracowników może liczyć na darmowe posiłki od pracodawcy. Gwarantuje to Kodeks pracy

Większość pracownikow zdaje sobie z podstawowych uprawnień, jakie im przysługują. Nie wszyscy jednak wiedzą, że część pracowników powinna dostawać darmowe posiłki od pracodawcy – i to przez kilka miesięcy w roku.

Darmowe posiłki od pracodawcy. Komu się należą?

Zgodnie z Kodeksem pracy oraz odpowiednim rozporządzeniem wydanym na jego podstawie, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych darmowe posiłki – o ile jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Darmowe posiłki od pracodawcy przysługują pracownikom, którzy ze względu na wspomnianą uciążliwość pracy i warunki mikroklimatyczne muszą uzupełnić swoją rezerwę energetyczną. W praktyce mowa zatem głównie o pracownikach fizycznych, wykonujących swoje obowiązki w zimnie lub gorącu.

Z tego względu, darmowe posiłki od pracodawcy przysługują pracownikom, którzy wykonują pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, powodującym w czasie pracy wydatek energetyczny powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal u kobiet. Posiłek profilaktyczny przysługuje też w sezonie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) osobom, które wykonują pracę na otwartej przestrzeni, a także osobom pracującym w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych temperatura jest utrzymywana stale na poziomie -10 stopni Celsjusza (lub gdzie wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza), jeśli wydatek energetyczny podczas zmiany wynosi powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet.

Oprócz tego posiłki profilaktyczne przysługują też pracownikom pracującym pod ziemią oraz przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych – bez względu na temperaturę i wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym podczas pracy.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że darmowe posiłki profilaktyczne od pracodawcy mogą przysługiwać tylko tym pracownikom, którzy spełniają jeden z powyższych warunków i są zatrudnieni na stanowiskach określonych w par. 5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Jeśli nie posiłek, to co?

Łatwo się jednak domyślić, że nie wszyscy pracodawcy są w stanie fizycznie zapewnić posiłki profilaktyczne swoim pracownikom – albo ze względów organizacyjnych, albo ze względu na specyfikę pracy wykonywanej przez pracownika. W takiej sytuacji pracodawca może zapewnić pracownikom możliwość korzystania z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub umożliwić mu przyrządzenie posiłku we własnym zakresie – ale z otrzymanych od pracodawcy produktów. Innym rozwiązaniem jest zapewnienie pracownikom bonów czy kuponów na posiłki (np. z cateringu czy znajdującego się blisko firmy lokalu gastronomicznego). Co jednak istotne, pracownik, któremu przysługuje posiłek profilaktyczny, nie może zamiast tego otrzymać ekwiwalentu pieniężnego – nawet na własne żądanie.