Nowy Kodeks karny prezydent odsyła prosto do Trybunału. To jedyna rozsądna decyzja w sprawie tych zmian…

Państwo Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (57)
Nowy Kodeks karny prezydent odsyła prosto do Trybunału. To jedyna rozsądna decyzja w sprawie tych zmian…

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie zmian w Kodeksie karnym. Przypominamy, że powstała nawet opinia o zmianach w prawie karnym, zaprezentowana przez świat nauki. Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania jej konstytucyjności.

Decyzja w sprawie zmian w Kodeksie karnym

Dzisiaj, tj.  28 czerwca 2019 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na mocy art. 122 ust. 3 Konstytucji, który stanowi, że

Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją.

zadecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, zmieniającej aktualną treść Kodeksu karnego.

Jak głosi komunikat, zamieszczony na stronie internetowej Prezydent.pl,

Ustawa stanowi obszerną nowelizację wprowadzającą istotne zmiany w zakresie polityki karnej. W tym zakresie ustawa nie budzi wątpliwości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ zrozumiałe jest dążenie ustawodawcy do stanowienia prawa karnego odpowiadającego wymogom sprawiedliwości.

Decyzja o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego uzasadniona jest kilkoma wątpliwościami. Bardzo możliwe, że to właśnie przekazana przez świat nauki wybitnie negatywna opinia o zmianach wpłynęła na tę decyzję.

Wątpliwości

Pierwszą wątpliwością, związaną z procedowanymi zmianami, jest sam przebieg procesu legislacyjnego. Bezpieczeństwo prawne, wynikające m.in. z konstytucyjnego założenia, iż Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, wymaga, aby procedura ustawodawcza przebiegała poprawnie.

Jeżeli można w ogóle mówić o wyjątkach od powyższej reguły, to należy zaznaczyć, że procedowanie tak obszernych zmian w szalenie ważnej i węzłowej dziedzinie prawa, jaką jest prawo karne, wymaga szczególnej ostrożności legislacyjnej, pragmatyzmu i przemyślanych działań. Zważając na ekspresowe i wątpliwe (w świetle regulaminu sejmowego) tempo procesu ustawodawczego w tym zakresie, może to stanowić problem rangi konstytucyjnej.

Pewne wątpliwości wzbudza także uchwalone nowe brzmienie art. 115 § 19 Kodeksu karnego określające pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną”.

Wydaje się również, że skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego jest chyba najrozsądniejszym, co Prezydent mógł poczynić. Szczególnie jeżeli wobec procedowanych zmian jawią się poważne wątpliwości natury konstytucyjności owych.