Jeśli ktoś chce się wypisać z PPK, a jeszcze tego nie zrobił, to powinien się pospieszyć. Zostało kilka dni

Finanse Państwo Praca Dołącz do dyskusji
Jeśli ktoś chce się wypisać z PPK, a jeszcze tego nie zrobił, to powinien się pospieszyć. Zostało kilka dni

Pierwszy ponowny autozapis do PPK ma miejsce w tym roku. Pracownicy, którzy nie chcą być zapisani do programu, muszą się pospieszyć – na „bezpieczną” rezygnację zostało im już tylko kilka dni. Do kiedy możliwa jest rezygnacja z PPK?

Do kiedy rezygnacja z PPK?

W tym roku po raz pierwszy odbywa się automatyczny, ponowny zapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Autozapis, zgodnie z przepisami, będzie mieć miejsce co cztery lata; kolejne odbędą się w 2027 i 2031 r.

Jakie konsekwencje ma autozapis do PPK? Pracownicy w wieku 18-55 lat, nawet jeśli wcześniej złożyli rezygnację z uczestnictwa w PPK, zostaną zapisani do programu ponownie. Do 28 lutego pracodawcy mieli czas na poinformowanie pracowników, którzy wcześniej złożyli rezygnację, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Tym samym 28 lutego był ostatnim dniem obowiązywania poprzedniej deklaracji o rezygnacji. Od 1 marca pracownicy, którzy nadal nie chcieli uczestniczyć w programie, musieli złożyć ponowną rezygnację.

Przez cały marzec pracodawcy obliczają i pobierają wpłaty do PPK. Od 1 do 17 kwietnia pracodawcy będą przekazywać wpłaty na rzecz PPK do instytucji finansowej. Z tego względu najbezpieczniej zrezygnować z PPK do 31 marca. Nawet jeżeli pracownik złoży deklarację o rezygnacji już po obliczeniu i pobraniu wpłaty do PPK, ale jeszcze przed przekazaniem jej do instytucji finansowej, pracodawca nie przekaże wpłaty i zwróci pracownikowi kwotę pobraną z wynagrodzenia. Pracownicy, którzy jeszcze nie złożyli oświadczenia, a chcą to zrobić, powinni zatem dopełnić formalności w ciągu najbliższych kilku dni.

Oczywiście – co warto zaznaczyć – z PPK można zrezygnować w każdym momencie. Późniejsza rezygnacja będzie jednak skutkować tym, że z wypłaty pracownika zostaną już pobrane pierwsze składki na PPK. Jednocześnie warto też przypomnieć, że rezygnacja z programu w tym momencie nie zamyka możliwości wnioskowania o przystąpienie do PPK w przyszłości.

Jak wypełnić deklarację rezygnacji z PPK?

Pracownicy, którzy chcą złożyć rezygnację z PPK, powinni to zrobić na specjalnym druku przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Mogą wydrukować odpowiedni formularz (można go pobrać ze strony PPK) lub poprosić o jego udostępnienie dział kadr. W formularzu należy podać dane identyfikacyjne pracownika (imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego itd.) oraz dane pracodawcy (nazwa, siedziba firmy itd.). We wniosku znajduje się również tekst oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do PPK; pracownik musi złożyć swój podpis wraz z datą.