Do kiedy złożyć PIT w 2019? Podajemy terminy składania rozliczeń podatkowych

Podatki Dołącz do dyskusji (153)
Do kiedy złożyć PIT w 2019? Podajemy terminy składania rozliczeń podatkowych

Zamknięcie roku podatkowego to dla większości płatników powód do lekkiego stresu, oznacza bowiem konieczność złożenia deklaracji podatkowej. Do kiedy złożyć PIT w 2019? 

Kary za spóźnienie z PIT

30 kwietnia mija termin składania większości deklaracji podatkowych. Jak powszechnie wiadomo, wizja otrzymania pisma od fiskusa już po złożeniu deklaracji, mrozi krew w żyłach. Wiadomo również, że z deklaracjami do urzędu skarbowego nie warto się spóźniać. Kary za nieterminowe złożenie deklaracji bywają wysokie, zaś sam czyn może być potraktowany bądź jako wykroczenie skarbowe, bądź jako przestępstwo (w zależności od wysokości kwot, o które podatnik „uszczuplił” zeznanie).

Według Kodeksu karnego skarbowego z wykroczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy kwota pomniejszonej lub narażonej na pomniejszenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości wynagrodzenia minimalnego brutto. Kwota najniższego minimalnego wynagrodzenia w roku 2019 wynosi 2250 zł, co oznacza, że wykroczenie skarbowe dotyczy kwot do 11250 zł. Mandat za takie wykroczenie wynosi od 225 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do 45000 zł (20 x minimalne wynagrodzenie). Warto wiedzieć, że kara grzywny nałożona mandatem karnym, nie może przekroczyć dwukrotności najniższego wynagrodzenia, czyli w roku 2019 – 4500 zł. Kwotę 45000 zł mandatu może nałożyć sąd w przypadku, gdy podatnik odmówi przyjęcia mandatu, a sprawa zakończy się dla niego na wokandzie niekorzystnym wyrokiem.

Z przestępstwem skarbowym mamy do czynienia wówczas, gdy kwota pomniejszonej lub narażonej na pomniejszenie należności publicznoprawnej przekroczy 11250 zł. Wówczas sąd wymierzy karę w oparciu o tzw. stawkę dzienną. Najniższa wynosi 10, a najwyższa 720. Wysokość stawki dziennej ustala się na podstawie dochodów podatnika, stosunków majątkowych, możliwości zarobkowych oraz warunków osobistych i rodzinnych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części wynagrodzenia minimalnego. Jej górna granica nie może natomiast przekraczać czterystukrotności wyliczonej dla 1/30 minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. stawka dzienna przewidziana za przestępstwa skarbowe wyrażona jest w kwotach od 75 zł (1/30 MW) do 30000 (400 x 75 zł).

Reasumując: nie warto się spóźniać.

Urząd Skarbowy rozliczy PIT za podatnika

W 2019 roku w życie weszła zmiana, która uchroni od kar wielu spóźnialskich i roztargnionych. Jak pisaliśmy już na Bezprawniku, podatek dochodowy rozliczy skarbówka. Oznacza to, że podatnicy rozliczający się w oparciu o PIT-37 oraz PIT-38 nie muszą bać się ani błędów w rozliczeniu rocznym, ani mandatów. Niestety rozliczenie przez fiskusa skutkuje utratą ulg, np., na dziecko. Podatnik będzie mógł, natomiast, zmodyfikować zeznanie przed upływem terminu składania deklaracji. Wówczas może on wprowadzić np. informacje dotyczące 1 proc. podatku na wskazany cel. 25 proc. podatników nie korzysta z żadnych ulg i dla nich opcja rozliczenia podatku przez fiskusa to oszczędność czasu i nerwów.

Do kiedy złożyć PIT w 2019

Terminy składania deklaracji są inne dla poszczególnych druków. Do kiedy złożyć PIT w 2019? Obowiązują trzy terminy. Do końca stycznia z fiskusem powinny rozliczyć się osoby, które czerpią korzyści z wynajmu i wybrały formę opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28). Termin ten jest nieprzekraczalny również dla podatników na karcie podatkowej (PIT-16A), duchownych (PIT-19A) oraz spółdzielni i kas mieszkaniowych (PIT-14). Deklaracje PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR należy przygotować wyłącznie elektronicznie i wysyłać fiskusowi do końca stycznia. Wyjątkowo druk IFT-1R można przesłać do urzędu skarbowego do końca lutego (termin o miesiąc dłuższy).

Warto wiedzieć, że deklaracje PIT-11, PIT-8C, IFT-1R dla podatników, płatnik sporządza do końca lutego w dowolnej formie (elektronicznie lub drukowane i podpisane tradycyjnie lub poprzez nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym). Przedsiębiorstwa, które posiadały powyżej pięciu etatów, zobowiązane są dokonać przesłania deklaracji elektronicznie.

Do końca kwietnia fiskus czeka na rozliczenie formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Jak wspominałam, zwolnione z obowiązku wypełniania deklaracji są osoby rozliczające się na drukach PIT-37 (umowa o pracę, dzieło, zlecenie) oraz PIT-38 (dochody kapitałowe). Natomiast podatnicy korzystający ze skali podatkowej 18 bądź 32 proc. PIT-36) lub podatku liniowego 19 proc. (PIT-36L) muszą rozliczyć się we własnym zakresie. Ta sama zasada dotyczy osób, które sprzedały nieruchomości bądź prawa majątkowe, nabyte po 31 grudnia 2008 r. (PIT-39).

Do kiedy złożyć PIT w 2019? Warto pamiętać, że obowiązują trzy terminy: koniec stycznia, koniec lutego oraz koniec kwietnia. Początek roku to gorący okres w urzędach skarbowych, dlatego niecierpliwym podpowiadamy jak rozliczyć pit online.