Kolejna grupa osób może starać się o dodatek solidarnościowy. Potwierdza to sam ZUS

Finanse Praca Dołącz do dyskusji (120)
Kolejna grupa osób może starać się o dodatek solidarnościowy. Potwierdza to sam ZUS

Osoby zatrudnione na zastępstwo również mogą złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy. Tak wynika z bardzo korzystnej interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

To czy dodatek solidarnościowy przysługuje dla osób zatrudnionych na umowę o zastępstwo nie było do końca jasne

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę, bez względu na sposób rozwiązania umowy. Nie ma znaczenia, czy upłynął okres na jaki została zawarta, czy została rozwiązana w wyniku wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. Warunkiem otrzymania pomocy jest podleganie przez co najmniej 60 dni w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. Dodatek solidarnościowy wynosi 1 400 zł miesięcznie.

Do tej pory nie było jednak jasne, co z osobami, które świadczyły pracę na podstawie umowy o zastępstwo. Zawiera się ją na okres choroby, urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Zgodnie ze swoim stanowiskiem ZUS będzie ją traktował jak zwykłą umowę o pracę. W związku z tym w przypadku jej rozwiązania na skutek upływu terminu obowiązywania, lub przez pracodawcę po 15 marca 2020 r. pracownik będzie mógł wnioskować o przyznanie i wypłatę dodatku solidarnościowego.

W przypadku ubiegania się o wypłatę dodatku solidarnościowego wymiar etatu nie ma znaczenia.

Dodatek solidarnościowy nie będzie przysługiwał osobom na chorobowym

W sytuacji gdy ktoś stracił pracę w okresie choroby, lub zachorował zaraz po jej zakończeniu to przysługuje mu zasiłek chorobowy przez okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Taka osoba może również wnioskować o dodatek solidarnościowy. Jednak w przypadku jego przyznania automatycznie straci prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Nie będzie również mogła pobierać świadczenia rehabilitacyjnego.

O wypłatę z tytułu dodatku solidarnościowego mogą się starać osoby zarejestrowane jako bezrobotne. W takiej sytuacji  należy się liczyć z tym, że wypłata zasiłku dla bezrobotnych będzie zawieszona na okres pobierania dodatku solidarnościowego. W przypadku wypłaty dodatku solidarnościowego w miesiącu, w którym osoba pobrała już zasiłek dla bezrobotnych, kwota dodatku będzie mniejsza o kwotę zasiłku. Za osobę, która pobiera dodatek solidarnościowy opłacana jest składka emerytalna i rentowa oraz zdrowotna. Naliczone składki nie pomniejszają kwoty dodatku, ponieważ płatnikiem jest w tej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć wyłącznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Należy się spieszyć, ponieważ ubiegać się można o niego wyłącznie do 31 sierpnia 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szybko rozpatruje wnioski i realizuje ekspresowe wypłaty dodatku solidarnościowego.